Inovátorské technologie sluchadel SONIC

A A A

Inovátorské technologie sluchadel SONIC

Žijeme ve světě plném digitálních technologií – a sluchadla nejsou výjimkou. Dnes používané digitální zpracování signálů neznamená jen mnohem přesnější sluchový vjem, ale lze jej přizpůsobit individuálním potřebám, což dříve, v případě starších analogových sluchadel, nebylo vůbec možné.

Digitální zpracování signálů tak přineslo obrovské výhody v oblasti sluchadlové protetiky. Pomocí nových technologií lze zvýšit čistotu zpracovávaného zvuku, zlepšit srozumitelnost řeči, potlačit šum prostředí, anebo umožnit bezdrátové spojení se zařízeními jako jsou mobilní telefony, televizní přijímače a hudební přehrávače. A co je nejdůležitější, digitální sluchadla lze čím dál přesněji naprogramovat a přizpůsobit individuálním sluchovým potřebám konkrétního pacienta.

 

Následující tabulky představují princip jednotlicých fukncí a technologií, se kterými se lze u sluchadel SONIC setkat.

Inovované technologie - nové produktové řady SONIC Radiant

Technologie

Popis

 

Platforma EXTEND

Technologická platforma Extend zahrnuje naše nejnovější inovace pro zpracování řeči a správě hluku, aby bylo dosaženo čistšího a srozumitelnějšího zvukového zážitku. Výkonná technologická platforma Extend kombinuje pokrokové inovace s důvěryhodnými technologiemi a uživatelsky přívětivými funkcemi a vytváří tak skutečně personalizovaná řešení.

Starší technologie - produktové řady SONIC Enchant a Captivate

Technologie

Popis

 

SoundDNA

Platforma SONIC SoundDNA umožňuje automatickou binaurální analýzu okolního šumu - jedná se nový způsob řešení poslechu nevyváženého poslechového prostředí pomocí bezdrátové technologie. Při okolním hluku sluchadla pomáhají oddělit řeč od okolních zvuků s využitím směrových mikrofonů a algoritmů u sluchadel na obou uších a tím efektivně potlačit zvuk.

SmartCompress

Tento rychlý systém lokalizuje a zachovává nuance v řeči, inteligentně detekuje hluk a kontroluje zesílení tak, aby uživatel slyšel celá slova a výrazy.

SPiN Management

Spojení technologií pro potlačení šumu se navzájem doplňuje tak, aby se zvýraznila konverzace a přitom se udržely okoní rušivé zvuky na minimu. Sluchadlo Enchant potlačuje rušení větrem, tiché a nečekané zvuky a přirozeně vyvažuje zvuky při binaurálním poslechu.

Binaural Noise Management

Binaurální řízení šumu je bezdrátová technologie, která upřednostňuje řeč v nevyvážených zvukových situacích. Binaurální řízení šumu neustále analyzuje poměr signálu vůči hluku na každém sluchadle zvlášť. Na základě rozpoznávání nevyvážených poslechových situací automaticky potlačí hluk a omezí zisk sluchadla na hlukem zasažené straně a přitom optimálně nastaví zesílení na straně druhé.

Tinnitus SoundSupport

Sluchadlo Enchant má schopnost automaticky generovat širokopásmové a přirozené zvuky, které pomáhají pacientům, kteří mají tinnitus.

Dual-Radio System

Každý uživatel ocení možnost ovládání hlasitosti a změnu programů přímo z chytrého telefonu. Nevyžaduje se žádné další zařízení pro připojení k Bluetooth. Duální rádiový systém optimalizuje životnost baterie.

Ochrana IP68

Nosit sluchadla Enchant můžete bez obav díky vynikající IP68 ochraně, která chrání Enchant proti každodennímu prachu, pocení a vlhkosti a dešti.

 

Základní funkce splňující produktové řady SONIC Enchant SE a Captivate

Technologie

Popis

 

Digitální zpracování signálů

(DSP – Digital Signal Processing)

Provádí konverzi příchozího zvuku na digitální signál vhodný pro zpracování a následnou zpětnou konverzi na zvukové vlny, kterými je stimulován sluchový orgán. Díky metodám digitálního zpracování signálů (DSP) může sluchadlo příchozí zvuky analyzovat a upravovat, např. za účelem zlepšení kvality poslechu snížením šumu a potlačením zpětné vazby (pískání). Mezi hlavní přednosti sluchadel SONIC v oblasti DSP patří systém variabilního zpracování řeči (SVP) a koncepce automatického řízení zisku (AGC).

Automatické řízení zisku

(AGC – Automatic Gain Control)

Systém slouží pro automatické ovládání zesílení zvuků na určitých frekvencích. To je však velmi individuálním nastavením, neboť frekvenční rozsah slyšení je mezi pacienty různý. AGC tak například usnadňuje poslech tiché řeči, přičemž automaticky potlačuje nechtěné hlasité zvuky.

Frekvenční přesun

(Frequency Transfer)

Funkce přesunu frekvence si klade za cíl zlepšit slyšitelnost řeči u pacientů s těžkou až velmi těžkou vysokofrekvenční ztrátou sluchu.

Potlačení šumu

(Noise Reduction)

Umožňuje potlačit rušivý hluk, který je přítomen na pozadí při konverzaci. To je umožněno analýzou příchozího zvukového signálu a oddělením řečové složky od stálého šumu pozadí (např. větrák nebo lednička). Řečová složka je tedy zesílena, zatímco šum je potlačen. Tím je zvýšen komfort poslechu a hlavně schopnost porozumění řeči.

Potlačení impulzního šumu

(Impulse Noise Reduction)

Redukuje náhlé, hlasité zvuky, jako je cinkání příborů či řinčení klíčů, aniž by došlo ke změně jiných zvuků, které by mohly obsahovat důležité řečové informace.

 

Potlačení jemného rušení

(Soft Noise Reduction)

Zvuky, které jsou tišší než řeč při konverzaci, jsou zesilovány méně. Tím je zajištěno, že budou tiché zvuky znít opravdu slabě a zvýší se tak kvalita poslechu zejména v tichém prostředí.

 

Potlačení rušení větrem

(Wind Noise Reduction)

Brání, aby rušení způsobené foukáním větru nebylo zesilováno příliš. Tím je zvýšena kvalita poslechu zejména ve venkovním prostředí.

 

Systém redukce ozvěny

(Reverb Reduction)

Systém redukce ozvěny pomáhá snižovat echo na normální úroveň hlasitosti a tím tak zvýšit komfort poslechu.

Adaptivní potlačení zpětné vazby

(Adaptive Feedback Cancellation)

Detekuje a potlačuje náhlý výskyt zpětné vazby (charakteristické pískání u sluchadel). Když se podmínky, které způsobily zpětnou vazbu, změní, potlačující mechanismus se automaticky přizpůsobí. Systémy pro adaptivní potlačení zpětné vazby jsou navrženy tak, aby zvládly přechodný výskyt zpětné vazby (například způsobený přiložením ruky nebo telefonu blízko uchu se sluchadlem). Neumožní však vyřešit trvající problémy se zpětnou vazbou, které mohou být způsobeny netěsnící tvarovkou nebo špatně nastaveným sluchadlem.

Systémy pro směrový poslech

(Directional Systems)

Díky systémům pro směrový poslech lze volit mezi režimy směrovosti mikrofonů a optimalizovat tak poslech v různém prostředí a za různých podmínek.

Všesměrový mikrofon

(Omni Microphone)

Zdůrazňuje zvuky rovnoměrně ze všech směrů. Tuto schopnost mají všechny sluchadla.

 

Směrové mikrofony

(Directional Microphones)

Zdůrazňuje zvuky, které přicházejí zepředu, ale potlačuje zvuky, které přicházejí ze stran nebo zezadu. Protože většina konverzací je vedena, když jste naproti mluvčímu, směrové mikrofony vám dovolují se na něj více soustředit. Směrová technologie je dostupná u všech, kromě miniaturních zákaznických sluchadel, kde se naráží na limity spojené s velikostí sluchadla.

 

Hybridní adaptivní směrové mikrofony

(Hybrid Adaptive Directional Microphones)

Umožňuje automatické přepínání ze všesměrového nastavení mikrofonů na směrové, když je poslechová situace vyhodnocena jako vhodnější pro směrové slyšení.

 

Adaptivní směrové mikrofony

(Adaptive Directional Microphones)

Umožňuje dynamickou změnu nastavení směrovosti za účelem maximálního potlačení signálu ze směru dominantního zdroje rušení.

 

Poslechové prostředí

(Listening Environment)

Poskytuje nastavení určené pro konkrétní poslechové situace. Většina sluchadel má 2 až 4 poslechové programy (např. poslech v hluku, používání telefonu, atd.). Změna programů se provádí stiskem tlačítka na sluchadle nebo dálkovým ovládáním. Některá sluchadla mají funkci univerzálního poslechového prostředí, která pracuje v různých situacích a automaticky přizpůsobuje nastavení bez nutnosti stisku tlačítka uživatelem. Tato funkce však není dostupná u některých menších modelů kvůli rozměrovým omezením.

Binaurální koordinace

(Binaural Coordination)

Zdravý sluch je realizován oběma ušima pracujícíma současně  – proces, na který nemusíte myslet. Se zdravým sluchem vaše uši automaticky kombinují vstupní zvuky a vyměňují si relevantní informace. Funkce binaurální koordinace umožňuje sluchadlům SONIC pracovat na podobném principu.

Bezdrátové připojení

(Wireless Connectivity)

Tento široký pojem může vyjadřovat různé funkce/možnosti: komunikaci mezi sluchadly (binaurální koordinace), komunikaci mezi sluchadly a externím zdrojem zvuku (např. mobilní telefony, TV, atd.), schopnost ovládat sluchadlo bezdrátově (dálkové ovládání), a také možnost programovat sluchadlo bezdrátově bez nutnosti použití kabelů. Různé možnosti bezdrátového připojení jsou dostupné pro vybrané produkty a modely.

Otevřený design

(Open Fit)

Konstrukce, která umožňuje ponechat zvukovod pacienta co nejvíce otevřený, aby se předešlo nepříjemnému pocitu okluze nebo ucpaného ucha při nošení sluchadla. To může být realizováno s použitím velkých ventingů (např. u zákaznického sluchadla nebo ušní tvarovky u sluchadel nošených za uchem), anebo použitím malého sluchadla se sluchátkem ve zvukovodu (RIE).

 

Indukční cívka

(Telecoil)

Používá se pro přenos elektromagnetického signálu, např. z naslouchací soupravy do sluchadla. Protože je zvuk přenášen jen jako elektromagnetický signál, použití indukční cívky tak umožňuje vyhnout se problémům se zpětnou vazbou. U některých menších modelů není funkce indukční cívky dostupná.

 

Ovládání hlasitosti

(Volume Control)

Umožňuje ruční ovládání hlasitosti přímo na sluchadle. U některých menších modelů tato funkce není dostupná.

 

Dálkové ovládání

(Remote Control)

Dovoluje upravit hlasitost nebo změnu poslechového programu bez nutnosti dotyku sluchadla. Dálkové ovládání je dostupné jen u některých produktů a modelů.

 

Kvalita sluchadel SONIC

(Product Quality)

Firma SONIC je zavázána k poskytování výjimečné kvality poslechu uživatelům jejích sluchadel a snaží se, aby byla většina uživatelů co nejvíce spokojená. Jak vyvíjíme produkty s nejnovějšími technologiemi, tak se také snažíme udržet dlouhotrvající špičkovou kvalitu.