Frekvenční přesun

A A A

Frekvenční přesun

Funkce přesunu frekvence si klade za cíl zlepšit slyšitelnost řeči u pacientů s těžkou až velmi těžkou vysokofrekvenční ztrátou sluchu.

Mírná až středně těžká vysokofrekvenční sluchová vada většinou ukazuje na sníženou funkci vnějších vláskových buněk v hlemýždi. V těchto případech, když se u sluchadla použije vhodné zesílení, vnější vláskové buňky jsou stále schopny odpovědět okamžitým přenosem signálu do vnitřních vláskových buněk. To správně stimuluje sluchový nerv a vede k obnovení sluchu v těchto místech.

Naproti tomu, těžká vysokofrekvenční ztráta sluchu indikuje nejen sníženou funkci vnějších, ale i vnitřních vláskových buněk, které jsou právě odpovědné za excitaci sluchového nervu. V těchto případech je často problematické aplikovat dostatečné zesílení, aby došlo v místech největší sluchové ztráty ke stimulaci sluchového nervu. To může být způsobeno právě jak velkým počtem nefunkčních vláskových buněk v dané oblasti, tak i neschopností sluchadla dodat požadovaný výkon nebo riziko zpětné vazby.

S frekvenčním přesunem můžeme tuto problémovou situaci řešit. Ve spojení se systémem variabilního zpracování řeči (SVP) lze díky frekvenčnímu přesunu těžké až velmi těžké vysokofrekvenční ztráty sluchu zvládnout.

Frekvenční přesun je založen na principu zkopírování a současné kompresi vysokofrekvenční části signálu a jeho přesunutí do nižšího frekvenčního pásma, ve kterém má pacient stále dostatečně zachovaný sluch. Přesun frekvence zlepšuje slyšitelnost a tedy i srozumitelnost zejména řeči. Důležité je, že systém variabilního zpracování řeči udržuje stále šířku pásma původního signálu nezměněnou, což napomáhá udržet hladký a plynulý zvukový výstup.

Pro více informací a vysvětlení funkce frekvenčního přesunu shlédněte následující video (anglicky).

 

 

Vzhledem k tomu, že potřeby každého pacienta jsou jiné, přesun frekvence je velice flexibilní. Je lehce nastavitelný a nabízí tři frekvenční rozsahy přenosu a tři úrovně intenzity.

Funkce přesunu frekvence pomáhá pacientům slyšet plné, bohaté spektrum každodenních zvuků.