Mohu být kandidátem na sluchový implantát?

A A A

U některých sluchových vad je nejvhodnějším řešením jejich kompenzace implantace kochleárního či středoušního implantátu. Světový výrobce této protetické techniky, firma MED-EL, vyvinula 3 druhy implantačních systémů, navržených pro kompenzaci různých typů a stupňů sluchových vad - kochleární implantační systém, systém pro kombinovanou elektricko-akustickou stimulaci, středoušní implantační systém a novinku: kostní sluchový  implantát plně implantovaný pod kůží ("bez šroubů na hlavě") .

Na této stránce naleznete základní informace a obecná indikační kritéria pro jednotlivé typy implantačních systémů.

Je nutné poznamenat, že v současné době české zdravotní pojišťovny plně hradí jen kochleární implantát.

Obecná indikační kritéria pro kochleární implantát

Kochleární implantát je vhodný pro pacienty s těžkou až úplnou senzorineurální (percepční) sluchovou vadou. Implantát má za úkol nahradit poškozené nebo chybějící vláskové buňky v hlemýždi (kochlei) a prostřednictvím přímé elektrické stimulace nervových vláken voperovanou elektrodou umožní pacientovi slyšet.

Výhody podstoupení kochleární implantace

Stanovit přesně a objektivně výhody a dopady implantace kochleárního implantátu je velmi obtížné, protože výsledek může být různý, v závislosti na dispozicích každého jedince individuálně. Následující poznámky však mohou mnohé napovědět:

 • Pro správný vývoj řeči je důležitý sluch, proto se u malých dětí doporučuje provádět implantaci co nejdříve po narození, ještě v prelingválním období, aby nebyl ovlivněn přirozený řečový a mentální vývoj v důsledku nekompenzované sluchové ztráty.
 • U starších dětí a dospělých, u kterých se sluchová vada vyskytla až později, v postlingválním období, je kochleární implantace obvykle obrovským přínosem, pokud došlo k ohluchnutí náhle, např. v důsledku úrazu nebo nemoci.
 • Dlouho neléčená těžká nedoslýchavost bez kompenzace výkonnými sluchadly může omezit výhody, které by kochleární implantát přinesl.

Kochleární implantát je určen pro:

 • Děti (novorozenci) s oboustrannou hluchotou a/nebo těžkou nedoslýchavostí splňující následující audiologická indikační kriteria: průměrná ztráta sluchu při tónovém audiogramu na kmitočtech 0,5 - 4 kHz větší než 90 dB bez použití sluchadla a 50 dB s použitím optimálně nastaveného výkonového sluchadla. Objektivní audiologické vyšetření měřením evokovaných potenciálů by mělo stanovit hodnoty sluchového prahu větší než 95 dB. Vyšetření otoakustických emisí OAE bývá zpravidla negativní. Implantace by se měla provádět v útlém věku dítěte (pár měsíců po narození).
 • Dospělí s oboustrannou hluchotou a/nebo těžkou nedoslýchavostí splňující stejná audiologická kritéria jako v předchozím případě.
 • Postlingválně ohluchlé děti - potřeba implantovat co nejdříve po ohluchnutí, ne však dříve než za půl roku (kromě vyjímečných případů jasně prokázané hluchoty po meningitídě, kdy lze operovat i dříve).
 • Prelingválně ohluchlé děti - implantace optimálně mezi 2. - 4. rokem věku, nejpozději však do 6 let. Doba operace ovlivní řečový a mentální vývoj dítěte - čím dříve, tím lépe.
 • Postlingválně ohluchlí dospělí - implantace co nejdříve po stanovení diagnózy, kandidát by měl mít dobře rozvinutou řeč, schopnost odezírání a orální způsob komunikace.
 • Lze operovat i pacienty vyššího věku, pokud splňují indikační kriteria.
 • Prelingválně ohluchlí dospělí nejsou vhodnými kandidáty implantace.

    

Obecná indikační kritéria pro kombinovanou elektricko-akustickou stimulaci (EAS)

Kombinovaná elektricko-akustická stimulace (EAS - Electric Acoustic Stimulation) je řešení spočívající v použití zesilovače zvuku ve zvukovodu (sluchadlo) a současně ve stimulaci vláskových buněk elektrickými impulzy (kochleární implantát). Jedná se tedy o hybridní řešení - u firmy MED-EL závěsné sluchadlo s kochleárním implantátem v jednom pouzdře.

Výhody EAS

Toto řešení je navrženo speciálně pro pacienty s částečnou hluchotou, která je charakteristická částečnou schopností slyšet tóny na nízkých frekvencích a úplnou hluchotou na frekvencích vysokých. Slyšení na nízkých frekvencích je prostřednictvím technologie EAS kompenzováno zesilovačem zvuku (sluchadlem) a slyšení na vysokých frekvencích pak elektrickou stimulací nervových buněk v hlemýždi pomocí implantované elektrody.

EAS je vhodná pro pacienty, kteří

 • mají diagnózu částečné hluchoty - lehká až střední percepční sluchová vada na nízkých frekvencích měnící se v úplnou hluchotu na vysokých frekvencích.

Obecná indikační kritéria pro středoušní implantát

Středoušní implantát je vhodný pro pacienty s lehkou až těžkou percepční nedoslýchavostí nebo s převodními či smíšenými sluchovými vadami. Středoušní implantáty slouží k nahrazení funkce středoušních kůstek pro mechanickou stimulaci struktur ve vnitřním uchu.

Výhody podstoupení implantace středoušního implantátu

Středoušní implantát je v podstatě alternativa ke konvenčním sluchadlům. Je navržen pro pacienty, kteří z nějakého důvodu nemůžou používat sluchadlo nebo jiné naslouchací pomůcky. Některé středoušní implantáty jsou dostupné pouze pro dospělé pacienty. Firma MED-EL má však v nabídce středoušní implantát i pro děti od tří let a starší. Jedná se o jediný středoušní implantát na trhu, který je dostupný dětem v tomto věku.

Středoušní implantát je určen pro:

 • Pacienty, u kterých byla diagnostikována lehká až těžká percepční nedoslýchavost nebo převodní a smíšená sluchová vada.
 • Pacienty, kteří nemůžou používat sluchadla ze zdravotních důvodů - nesnesou cizí tělesa ve zvukovodu (chronický zánět zvukovodu, zvýšená dráždivost kůže, apod.)
 • Pacienty, kteří požadují mít průchozí zvukovod z osobních nebo profesních důvodů (muzikanti, zpěváci, specialisté, kteří požadují slyšet čistý zvuk bez okluzního efektu).
 • Pacienty, kteří vyžadují čistý vjem vysokých tónů.

Další informace o implantátech MED-EL a o problematice implantací, včetně indikačních kritérií, naleznete na stránkách naší poradny.

Pokud máte jakékoliv dotazy, nebojte se nás kontaktovat. Rádi Vaše dotazy zodpovíme.