ICS Impulse

A A A

Vestibulární diagnostika přesněji a efektivněji

Revoluci ve vestibulometrii přináší technické zpracování diagnostické metody HIT "Head Impulse Test" (pulsní rotační test) diagnostickým systémem pro neurootologická vyšetření ICS Impulse. Kompletní vyšetření rovnovážného ústrojí během 10 minut.

       

HIT „Head Impulse Test“ umožňuje klinicky testovat funkci vestibulo-okulárního reflexu v jednotlivých rovinách. Tento pulzní test by měl být standardní součástí neurootologického vyšetření. Princip HIT testu je založen na neschopnosti udržet správně zrakovou fixaci při rychlých pohybech hlavou při výskytu vestibulární léze.

Při testu provádíme rychlé pasivní pohyby hlavou pacienta v rovinách jednotlivých vestibulárních kanálků. Úkolem pacienta je při těchto pohybech zrakem fixovat pevný bod v zorném poli.

Při pohybu ve směru postiženého polokruhového kanálku není generován kompenzační pohyb očí opačným směrem, vyšetřovaný není schopen udržet fixaci a po skončení pohybu provede korekční sakadický pohyb oka k fixačnímu bodu. Vyskytne-li se tento příznak, můžeme s jistotou tvrdit, že se jedná o periferní postižení.

Vyšetřovací souprava GN Otometrics ICS Impulse pomocí vysokorychlostní infračervené kamery zaznamenává pohyby očí při tomto testu a ty dále digitálně zpracovává a vyhodnocuje.

Prosím, stáhněte si do svého PC prezentaci pana Dr. Kamrana Barina, Ph.D., Department of Otolaryngology, The Ohio State University, která objasňuje principy HIT a srovnává tuto novou metodu se zavedenými postupy při vestibulometrii (např. s kalorickými a rotačními testy):

 

Roky výzkumu nacházejí praktické uplatnění v přístroji ICS Impulse

Více než dvě desetiletí testů

ICS Impulse je první a jediný HIT systém schválený Dr. Michaelem Halmagyim a Dr. Ianem Curthoysem, průkopníky v oblasti HIT, jejichž průkopnická práce v této oblasti na sebe upozornila již v roce 1988. Po společném vývoji prototypů a vyšetřovacích algoritmů mohli Dr. Halmagyi a Dr. Curthoys vysoce kvalifikovaně testovat a hodnotit systém ICS Impulse. Shodli se na tom, že systém skutečně optimalizuje jejich poznatky, které získali a důkladně i přesně zpracovává výsledky společně s vynikající dokumentací.

Bezkonkurenční a přesná diagnostika během 10 minut

Kromě toho, že vyšetření vestibulo-okulárního reflexu je přesné a objektivní, ICS Impulse umožňuje klinickým lékařům vyšetřovat pacienty i se spontánním nystagmem. Zjevné i skryté sakády jsou řádně diagnostikovány a umožňují správná rehabilitační doporučení. Vestibulární funkce obou uších ve všech třech rovinách (horizontální a vertikální/přední i zadní) může být posouzena a zdokumentována během 10 minut od příchodu pacienta do sepsání zprávy.

Zlepšení pacientské péče

Komfort pacienta je výrazně zvýšen díky nejlehčím brýlím pro vestibulometrii. Použité sofistikované kamery umožňují menší rychlost rotace hlavy v rozmezí 15 až 20 stupňů. Vyšetření je tak pro pacienta příjemnější.

Princip HIT (Head Impulse Test)

HIT je specifický neurootologický test, který detekuje poruchy vestibulo-okulárního reflexu a určuje, které ucho je vážně narušeno v případě periferní vestibulární léze. Při testu provádíme rychlé pasivní pohyby hlavou pacienta v rovinách jednotlivých vestibulárních kanálků. Úkolem pacienta je při těchto pohybech zrakem fixovat stabilní bod v zorném poli. Jestliže vyšetřovaný není schopen udržet fixaci a během nebo po skončení rotace provede korekční sakadický pohyb oka k fixačnímu bodu, můžeme tvrdit, že se jedná o periferní postižení.

ICS Impulse je nový diagnostický nástroj, který poskytuje rychlé a přesné informace o vestibulo-okulárním reflexu ve vysokofrekvenčním rozsahu.

Prohlédněte si záznamy z klinických aplikací HIT a přednášek Dr. Halmagyi na www.headimpulse.com/knowledge-center

 

Vlastnosti a přednosti

 • Vysokorychlostní kamera (250 Hz)
 • vysoká citlivost, postačuje pootočení hlavy jen o 15°
 • záznam rychlých očních pohybů umožňuje identifikaci zjevných i skrytých sakád
 • délka testu méně než 10 minut od vstupu pacienta do vypracování zprávy
   

Vestavěné gyroskopy

 • zajišťují přesné měření rychlosti hlavy
 • poskytují okamžitou zpětnou vazbu o správném provedení hlavového impulsního manévru
 • porovnávají pohyb hlavu a pohyb očí k posouzení intenzity vestibulo-okulárního reflexu
   

Vestavěné kalibrační lasery

 • rychlá a snadná kalibrace pomocí dvou laserů zabudovaných do brýlí
 • není nutný další kalibrační hardware
 • test lze provádět kdekoliv
   

Vyhodnocovací algoritmus vHIT

 • vyvinutý průkopníky metody Dr. Michaelem Halmagyim a Dr. Ianem Curthoysem
 • automatické vyřazení nesprávně provedených hlavových impulsů
 • analýza pouze správných údajů
   

„Plug and go“ řešení

 • malý, kompaktní, maximálně přenosný systém
 • snadné a efektivní testování i u lůžka pacienta
 • umožňuje přesné testování imobilních pacientů

 

Přečtěte si další informace o produktu na http://icsimpulse.com/blog/download/

Více o přednostech ICS Impulse se dovíte na http://icsimpulse.com/