Jak správně na baterie do sluchadel?

A A A

Je velmi obtížné argumentovat, která značka sluchadlových baterií zinek-vzduch je nejlepší. Technologie výroby všech baterií je věda i umění.  Stanovit kvalitu baterií představuje srovnat řadu konstrukčních vlastností, jako jsou například:  kapacita baterie, stabilita napětí, charakteristika vybíjení, rychlost samovybíjení (baterie se vybíjí, i když leží na polici), použité materiály, jejich chemická čistota, a dodržení předepsaných rozměrů. Současně jsou stovky, možná tisíce typů sluchadel, z nichž každé má jiné energetické nároky. Některé baterie navíc sedí lépe v bateriovém pouzdru sluchadla než jiné. Dalším komplikujícím faktorem k nalezení "nejlepší baterie" je rozdílné uživatelské využití baterie každým jednotlivcem. Jsou zde ovlivňující faktory jako: doba použití sluchadla přes den, úroveň nastavení hlasitosti sluchadla, způsob zpracování zvuku sluchadlem, vlhkost okolního prostředí, atd. Neexistuje zkrátka ideální odpověď na otázku: "Která značka baterie do sluchadel je nejlepší?"

Jsme si jisti, že s bateriemi značky iCellTech, které Vám nabízíme, budete spokojeni a budou vyhovovat Vašim zvyklostem při používání Vašeho sluchadla či kochleárního implantátu.

Pro správnou funkci a optimální provozní dobu Vašich baterií zinek-vzduch do sluchadel se řiďte radami, které naleznete v našem internetovém obchodě nebo zde na našich internetových stránkách.

Bezpečnostní upozornění

  • Uchovávejte mimo dosah malých dětí (a domácích zvířat). Pokud dojde k polknutí baterie, vyhledejte ihned lékařskou (veterinární) pomoc nebo okamžitě volejte linku zdravotnické záchranné služby 155.  
  • Nevhazujte baterie do ohně. Baterie může explodovat.
  • Likvidujte baterie dle místních ekologických předpisů. Chraňte své životní prostředí.

Často kladené dotazy

Baterie zinek-vzduch?

Baterie zinek-vzduch jsou nejpoužívanějším typem baterií ve sluchadlech. Díky unikátní technologii využívající okolní vzduch k aktivaci elektrolytu uvnitř baterie, jsou schopny dodat mnohem více energie, než klasické baterie stejných rozměrů.

Jaké velikosti jsou nejčastější?

Sluchadlové baterie mají dle velikosti následující označení: 10, 312, 13 a 675. S čím dál více se zmenšujícími rozměry sluchadel, se stávají čím dál více populární nejmenší baterie s označením 10. V každém sluchadle by měl být použit výrobcem doporučený rozměr baterie. Každý výrobce sluchadlových baterií používá standardizované barevné značení odpovídající dané velikosti.

Standardizované barevné značení

 Velikost 10

 Velikost 312

 Velikost 13

 Velikost 675

 Velikost 675 CI

Jak dlouho baterie vydrží?

Délka životnosti baterie závisí na typu a zesílení sluchadla, a také jak často sluchadlo používáte. Váš foniatr nebo prodejce sluchadla by vám měl sdělit přibližnou životnost baterie, kterou můžete očekávat.

Co jsou to sluchadlové baterie s označením "High Power"?

Některé sluchadlové baterie od různých firem mají označení "High Power". Tyto baterie jsou schopny zajistit přísun energie i při velkém odběru proudu u vysokých zesílení, jakých se dosahuje u výkonných sluchadel. V dnešní době je již však většina sluchadlovým baterií schopna zvládnout i tyto vysoké energetické nároky. Proto dnes označení "High Power" nepředstavuje žádnou unikátní vlastnost. Všechny námi dodávané baterie značky iCellTech jsou vyrobeny tak, aby byly schopny zvládnout vysoké energetické nároky i u velmi vysokých zesílení s dlouhou životností, což potvrzují majitelé kochleárních implantátů, kteří standardní baterie iCellTech 675 DS používají. Přesto i v nabídce firmy iCellTech najdeme daterie "High Power". Mají označení 675 CI a jsou určené právě pro pacienty s kochleárním implantátem.

Proč je na sluchadlových bateriích nalepený barevný štítek?

Technologie sluchadlových baterií zinek-vzduch využívá okolní vzduch k aktivaci baterie pomocí chemické reakce. Při výrobě je na baterii nalepen štítek, který hermeticky uzavírá vzduchovou štěrbinu vespod baterie a chrání vnitřek baterie před aktivací vzduchem. Baterie je tak až do odlepení štítku chráněna před samovolným vybíjením.

Neodlepujte ochranný štítek, pokud nechcete baterii použít! Pro aktivaci baterie před použitím ve sluchadle, odlepte štítek a počkejte minimálně 3 minuty, než baterii vložíte do sluchadla. Během této doby dojde k chemické reakci mezi elektrolytem uvnitř baterie a vzduchem a dojde tak k aktivaci baterie. Až po 3 minutách bude baterie připravena k použití.

Někteří uživatelé vloží baterii do sluchadla hned poté, co odlepí ochranný štítek na baterii a potom zjistí, že sluchadlo záhy nefunguje. Nefunkčnost sluchadla pak připisují špatné nebo vybité baterii. Baterie je však v pořádku, akorát se po odlepení štítku nestačila aktivovat a napětí na baterii nedosáhlo požadované provozní úrovně. V takovémto případě počkejte dalších pár minut, než dojde k plné aktivaci baterie. Pokud necháte baterii aktivovat delší dobu (více než 3 minuty), nemá to na účinnost aktivace žádný vliv. Baterie se aktivuje a bude připravena k použití. Pokud ovšem odlepíte ochranný štítek a necháte baterii ležet ve skříni, bude se baterie na vzduchu samovolně vybíjet.

Jak by měly být baterie uchovávány?

Baterie by měly být uchovávány v prostředí s pokojovou teplotou. Vyvarujte se uchovávání baterií na horkých místech a nevystavujte je přímému slunečnímu záření. Neuchovávejte baterie v mrazničce. Mohlo by dojít ke snížení jejich kapacity a jejich životnosti. Baterie by taktéž neměly být vystavovány přílišné vlhkosti nebo naopak příliš suchému prostředí.

Baterie by neměly být nošeny v kapse nebo kabelkách spolu s jinými kovovými předměty (mince, klíče, apod.). Mohlo by dojít ke zkratu a ke snížení jejich životnosti. Je doporučeno, aby byly baterie přenášeny a uchovávány v originálním balení, které dostanete při jejich zakoupení (v blistru).

Uchovávejte a recyklujte baterie na místech, ke kterým nemají přístup děti a domácí zvířata. Pokud by nějakým nedopatřením došlo ke spolknutí baterie, ihned vyhledejte lékaře či veterináře.

Mohu testerem baterií zjistit, jak dlouho mi baterie vydrží?

Mnoho lidí si myslí, že jim tester baterií řekne, jak dlouho jim baterie vydrží. Toto však platí pouze pro alkalické baterie, ale neplatí to pro baterie zinek-vzduch, které se používají ve sluchadlech. Alkalické baterie mají strmou vybíjecí charakteristiku, tzn., že se vybíjejí postupně, kdežto zinek-vzduch baterie mají plochou vybíjecí charakteristiku, a tudíž dlouho drží konstantní napětí, které náhle spadne na nulu až při vybití baterie. Díky tomuto nemůže být čas vybití baterie určen testerem, který u zinkovzdušných baterií dokáže pouze určit, zda je baterie nabitá či nikoliv.

UPOZORNĚNÍ

Některé levné testery baterií, zvláště testery s žárovkou, používají k měření velmi vysoký proud a mohou tak způsobit vybití sluchadlové baterie.

Jaké je provozní napětí baterie?

Efektivní hodnota jmenovitého napětí zinek-vzduch baterií, kterou lze naměřit bez připojené zátěže po plné aktivaci baterie, je 1,4 V. Tato hodnota se však může mírně odlišovat u baterií různých výrobců. Provozní napětí, měřené s připojenou zátěží, je trochu nižší než napětí 1,4 V. Jeho hodnota dosahuje 1,2 V až 1,25 V. Většina sluchadel však pracuje spolehlivě při provozním napětí okolo 1,1 V.

Proč je napětí u nové baterie nízké?

Aktivace sluchadlových baterií zinek-vzduch začne v okamžiku, kdy odlepíte ochranný štítek ze spodní strany baterie. Napětí měřené ihned po odlepení štítku je nižší než jmenovité napětí 1,4 V. Baterie se plně aktivuje až za cca 1 minutu od zpřístupnění vzduchu do vnitřku baterie odlepením ochranného štítku. Nízké napětí (nebo žádné) změřené na baterii před její aktivací dokazuje, že byl štítek dobře nalepen a vzduchové štěrbiny vespod baterie byly hermeticky utěsněny. Baterie tak byla dobře chráněna proti samovolnému vybíjení.

Jak bych měl skladovat sluchadlo přes noc?

Neukládejte vaše sluchadlo na noc do vysoušecí krabičky zapnuté (se zavřenými dvířky). To může způsobit nepřetržité pískání sluchadla a jeho životnost i životnost baterie se značně zkrátí. Proto, když na noc ukládáte sluchadlo do vysoušecí krabičky, ujistěte se, že jsou dvířka sluchadla pootevřená a sluchadlo je tak 100% vypnuté.

Používáte-li elektronickou vysoušecí krabičku, doporučujeme baterie ze sluchadla po dobu vysoušení vyjmout mimo tuto krabičku. Zvýšená teplota v elektronické vysoušení krabičce vysouší i baterie a zkracuje tím jejich životnost.

Co bych měl dělat, když vyměním baterii a moje sluchadlo nefunguje?

Nejčastější možné příčiny:

  • Baterie není dostatečně aktivovaná (od odlepení štítku a vložení baterie do sluchadla neuplynula dostatečně dlouhá doba).
  • Povrch baterie špatně doléhá na bateriové kontakty ve sluchadle.
  • Nová baterie je již vybitá díky špatnému utěsnění vzduchových šterbin (stává se jen velmi zřídka).
  • Jsou znečištěné (např. oxidací) bateriové kontakty ve sluchadle.
  • Baterie správně nezapadla do bateriového držáku ve sluchadle. U některých sluchadel jsou bateriové držáky navrženy tak, že v nich baterie dostatečně nepřilne a vypadává ven.

Pokud sluchadlo po výměně nové baterie (plně aktivované) nepracuje správně, kontaktujte servisní středisko.

Jaký je rozdíl mezi bateriemi typu 675 DS a 675 CI (pro kochleární implantáty)?

Oba typy mají ochranný štítek modré barvy a mohou být použity ve sluchadlech. Baterie s označením 675 CI jsou však navrženy pro daleko vyšší odběr proudu u kochleárních implantátů, než je tomu u běžných sluchadel. Použití baterií 675 CI v běžných sluchadlech je možné, bude však zkrácena životnost použité baterie o cca 20 %.