Vestibulometrie

A A A

V odvětví vestibulometrie spojujeme nejmodernější technologie pro podrobné a přesné vyšetření rovnovážného systému. Naše široká škála přístrojů zahrnuje vrcholové technologie a přístroje jako ICS Impulse, Synapsys VHIT, VNG, rotační křeslo Synapsys MED4 či vestibulární vibrátor. S těmito inovativními zařízeními můžete provést komplexní fungování polokruhovitých kanálků a dalších vestibulárních funkcí s maximální přesností a efektivitou.

  • Video Frenzel - Frenzelova video čočka s binakulární vizualizací a záznamu pohybu očí
  • vHIT - systém diagnostiky funkce vestibulo-okulárního reflexu pouze ve všech třech rovinách: laterální - LARP - RALP, včetně protokolu SHIMP
  • Bezdrátový vHIT - vyšetření všech polokruhovitých kanálků a analýza sakád (overt a covert) pomocí bezdrátové vysokorychlostní kamery
  • Poziční/Spontánní nystagmus - vyšetření polohovacího vertiga - dostupné testy: Positional/spontaneous nystagmus, Caloric, Saccades, Smooth pursuit, Gaze, Optokinetic, Kinetic module (volitelné)
  • Kalorické testy - s vybavením ICS Impulse lze provádět také kalorimetrické testy. Sestavu je v tomto případě nutno doplnit o výrobcem doporučený vzdušný kalorizátor.
  • Kinetické testy - rotační křeslo doplňuje baterii video-nystagmografických testů s rotačně kinetickými vyšetřeními.
  • Vibrační vyvolání nystagmu - Multifrekvenční vibrátor pomáhá najít jednostranné vestibulární dysfunkce a zejména kompenzované deficity.

 

Vestibulometrické systémy Synapsys a ICS Impulse představují profesionální řešení pro diagnostiku pacienta s problémy rovnováhy. Jsou používány po celém světě. Přesné, jednoduché v ovládání a odolné. Vhodné pro audiology, ORL lékaře a neurology k identifikaci sluchové a vestibulární abnormality.

Součástí dodávky přístrojů je vždy obslužný a archivační program.

Pro vás vhodnou a optimální sestavu z hlediska funkce, ceny a vašich diagnostických záměrů vždy konzultujte s námi.