Pomůcky s možností příspěvku

A A A

Od 1. ledna 2012 možnost získání finančního příspěvku na pořízení pomůcky pro sluchově postižené upravují tyto dva právní předpisy:

Dle uvedeného zákona a vyhlášky je možné získat příspěvky na následující kompenzační pomůcky pro sluchově postižené:

Všechny pomůcky uvedené v tomto oddíle splňují kritéria předepsaná legislativou:

  • zdravotní kritérium (Příloha k zákonu č. 329/2011 Sb., odstavce 3a - 3c) - jsou vhodné pro osoby s těžkým sluchovým postižením a jsou-li určené pro poslech audiovizuálního zařízení, plně ztrátu sluchu kompenzují.
  • pomůcky zde uvedené nejsou zdravotnickým prostředkem, který je částečně hrazen z veřejného zdravotního pojištění (Zákon č. 329/2011 Sb., § 9, odst. 8).
  • pomůcky zde uvedené jsou specifikovány v základním provedení, které osobě vzhledem k jejímu zdravotnímu postižení plně vyhovuje a splňuje podmínku nejmenší ekonomické náročnosti (Zákon č. 329/2011 Sb., § 9, odst. 9).
U každé pomůcky uvedené v tomto oddíle "Pomůcky s možností příspěvku" je vždy odkaz na příslušnou stránku v našem elektronickém obchodě.