Výběr sluchadla dle konstrukčního typu

A A A

Standardní závěsná sluchadla BTE (Behind-The-Ear)

Klasický a nejznámnější (a v České republice stále nejrozšířenější) je typ sluchadel, která se nosí zavěšená za uchem pomocí ušního háku (od toho název "závěsná") a zvuk zesilovaný sluchadlem se dostává do ucha pomocí průhledné hadičky (průměr 2,5 až 3 mm) a ušní koncovky (tovární nebo individuální - vyrobené na míru). V pouzdře za uchem je ukryta elektronika sluchadla spolu s baterií. Na vrchní části pouzdra/těla sluchadla bývají většinou všechny potřebné ovládací prvky: kolečko regulátoru hlasitosti, přepínač poslechových programů, přepínač volby přímého "poslechu telefonu" T/MT, někdy také nastavovací prvky/trimry nebo konektor pro připojení k počítači.

 

Tato sluchadla jsou vhodná pro všechny typy sluchových vad - od lehké až po středně těžkou a velmi těžkou nedoslýchavost.
 
Nabídka standardních závěsných sluchadel s ušním hákem zahrnuje tyto produktové řady firmy SONIC:
Enchant SE
Trek
 

Miniaturní závěsná sluchadla miniBTE

U klasických závěsných sluchadel se standardní ušní koncovkou, která vyplňuje celý zvukovod, často dochází k nepříjemnému efektu: máte pocit tlaku ve zvukovodu, poslech je tlumený, jako byste byli "uzavřeni v sudu", může se vyskytnout i ozvěna. Tento poslechový jev se nazývá "okluzní efekt" a je opravdu nepříjemný a sluchadlo, nejde-li doladit, je pro uživatele nepoužitelné a většinou skončí "v šuplíku".

Proto se v procesu vývoje techniky a provedení sluchadel objevilo řešení tohoto problému. Objevil se speciální typ ušních koncovek, které ponechávají zvukovod vzdušný, otevřený, což vede k potlačení onoho nepříjemného okluzního efektu.

Tento typ ušních koncovek navíc s sebou přinesl i kosmetický efekt - zvukovodová hadička od sluchadla ke koncovce je velmi tenká a téměř neviditelná, a také i jednodušší na výměnu opotřebených ušních koncovek - nemusíte si nechat vyrobit novou koncovku, ale jednoduše si novou koupíte a výměnu si provedete sami.

Jinak tato sluchadla mají klasickou konstrukci závěsných sluchadel: v pouzdře za uchem je ukryta elektronika sluchadla spolu s baterií, na vrchní části pouzdra/těla sluchadla mohou být všechny potřebné ovládací prvky: kolečko regulátoru hlasitosti, přepínač poslechových programů, přepínač volby přímého "poslechu telefonu" T/MT, někdy také nastavovací prvky/trimry nebo konektor pro připojení k počítači. Sluchadla jsou často velmi malá, proto označení "miniaturní" (miniBTE).

 

Toto provedení závěsných sluchadel je vhodné pro lehké až středně těžké sluchové vady.
 
Nabídka miniaturních závěsných sluchadel pro tzv. otevřený zvukovod/otevřené nastavení zahrnuje tyto produktové řady firmy SONIC:
Radiant (Novinka)
  •  

Závěsná mikrosluchadla se sluchátkem ve zvukovodu RIC / RITE

S minituarizací elektroniky se dnes setkáváme na každém kroku: telefony jsou stále menší (až na displeji často není nic vidět a bez brýlí se neobejdeme), televizory jsou stále tenčí (můžeme si je zavěsit na zeď, za pár měsíců i srolovat) .... a tento světový nevyhnutelný trend zasáhl, přibližně před 10 lety i sféru sluchadel.

Přáním většiny pacientů, kteří si pořizují nové sluchadlo, je, aby sluchadlo bylo vidět co nejméně, aby okolí vědělo co nejméně o jejich hendikepu. Dovoluje-li to sluchová ztráta, často proto volí tzv. CIC kanálové nebo dokonce IIC mikrokanálové sluchadlo, které se sice ukryje do zvukovodu, ale za tento "úkryt" pacient často "zaplatí":

  • složitou údržbou (velice časté ucpání ušním mazem),
  • vyššími náklady na provoz (malé baterie velikosti 10 či 5 vydrží pochopitelně nejkratší dobu),
  • častým pískáním sluchadla (malá vzdálenost vstupu - mikrofonu a výstupu - sluchátka je příčinou vzniku akustické zpětné vazby - pískání)  
  • a někdy také "zkresleným" poslechem, kdy nositel sluchadla slyší jako by byl v uzavřeném prostoru - v sudu a nebo dokonce ozvěnu (jde o tzv. okluzní efekt, kdy kanálové sluchadlo stísněné v uchu tlačí na chrupavčitou tkáň okolí zvukovodu a slyšení se nepřenáší pouze přes bubínek, ale také přes kost).

Právě z těchto důvodů byli výrobci sluchadel nuceni vymyslet tzv. "závěsná mikrosluchadla se sluchátkem ve zvukovodu" (označení RIC - Receiver-in-Canal nebo také RITE - Receiver-in-the-Ear).

Mikrosluchadlo se sluchátkem do zvukovodu RIC (RITE) vypadá za uchem přibližně takto:

 

a vlastně, má-li uživatel navíc vlasy, není vidět vůbec. Viditelná je pouze tenká hadička směřující do zvukovodu.

Toto provedení sluchadel je vhodné pro lehké až středně těžké sluchové vady.
 
Nabídka mikrozávěsných sluchadel se sluchátkem ve zvukovodu zahrnuje tyto produktové řady firmy SONIC:

Zákaznická zvukovodová (kanálová) sluchadla IIC, CIC, ITC, ITE

Zvukovodová sluchadla jsou vyrobena na míru na základě otisku zvukovodu. Rozeznáváme několik typů zvukovodových sluchadel lišících se velikostí a schopností korigovat různě velké sluchové vady:

IIC (Invisible-in-the-Canal) - mikrokanálové sluchadlo neviditelně umístěné v zadní části zvukovodu

 

Provedení sluchadel IIC je vhodné pro lehké až středně těžké sluchové vady. Vyrábí se v tmavé barvě, aby ladilo s tmavým stínem uvnitř zvukovodu. Nabídka "neviditelných" sluchadel IIC zahrnuje tyto produktové řady:

CIC (Completely-in-Canal) - miniaturní kanálové sluchadlo umístěné celé ve zvukovodu

 

Provedení sluchadel CIC je vhodné pro lehké až středně těžké sluchové vady. Vyrábí se v barvě kůže. Nabídka sluchadel CIC zahrnuje tyto produktové řady:

ITC (In-the-Canal) - kanálové sluchadlo umístěné ve zvukovodu

 

Provedení sluchadel ITC je vhodné pro lehké až středně těžké sluchové vady. Vyrábí se v barvě kůže. Nabídka sluchadel ITC zahrnuje tyto produktové řady:

ITE (In-the-Ear) - standardní zvukovodové sluchadlo

 

Provedení sluchadel ITE je vhodné pro střední až těžké sluchové vady. Vyrábí se v barvě kůže. Nabídka sluchadel ITE zahrnuje tyto produktové řady:

Sluchadla pro kostní vedení

Samostatnou kapitolou jsou vibrační sluchadla pro kostní vedení. Oproti "klasickým" sluchadlům, které využívají vedení vzduchu přes vnější a střední ucho, se u těchto sluchadel využívá přenosu vibrací přes kůži a lebeční kost přímo do vnitřního ucha. Zevní a střední ucho je tak obejito.

Tato sluchadla jsou vhodná pro lehké až středně těžké sluchové vady. S výhodou se využívají u pacientů, kteří z nějakého zdravotního důvodu nemohou nosit konvenční sluchadla (např. mají chornický zánět zvukovodu nebo různé vrozené vady středního a vnějšího ucha).

Typickými představiteli jsou brýlová sluchadla, vibrační sluchadla na čelence nebo na lepící podložce.

Nabídku našich vibračních sluchadel naleznete na následující stránce - Sluchadla pro kostní vedení