Spouštěcí obrazovka

Při spuštění programu se na displeji počítače objeví na několik okamžiků obrázek "spouštěcí" obrazovky se základními uživatelskými informacemi

  • jménem registrovaného uživatele
  • licenčním číslem programu
  • číslem programové verze

Startovací obrazovku lze také vyvovat při spuštěném programu z menu "Nápověda" volbou "O programu".