Vzhled

Uživatelé programu mohou přizpůsobovat vzhled programu na monitoru dle svých potřeb a zvyklostí.

Barevné ztvárnění programu na obrazovce mohou měnit v menu "Vzhledový skin".

V oddíle "Vlastnosti stromu" je umožněno přizpůsobit menu programu.

V položce "Ostatní" jsou další nastavovací možnosti.