Změnit heslo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Učitel" i "Administrátor" mají možnost si zvolit heslo pro spuštění programu nebo pro znepřístupnění učitých částí programu, které by měl obsluhovat pouze oprávněný uživatel (práce s databází, nastavení parametů apod.).

Při prvním spuštění programu zvoleným uživatelem není heslo vyžadováno, políčko "Staré heslo" je prázdné a vy pro vytvoření hesla pouze vyplníte políčka "Nové heslo" a "Potvrzení nového hesla".

Heslo si pro případ zapomenutí poznačte a pečlivě uschovejte!