Karta žáka

 

Karta žáka umožňuje vkládat, upravovat a odstraňovat údaje u zvoleného žáka v databázi žáků.

Vysvětleme si některé z možností voleb:

"Učitel" - v zobrazovacím políčku je vidět ve skupinách kterých učitelů/terapeutů žák/klient pracuje.

Ikona "Doporučení" umožňuje vstupit do formuláře, kde je možné psát jakékoliv poznámky, postřehy, doporučení, závěry apod. Po ukončení psaní ve formuláři, nezapomeňte přidaný text uložit.

V rozbalovacím menu "Skupina" můžeme žáka přiřadit do jiné terapeutické skupiny.

Pro snažší orientaci můžeme žákovi přiřadit miniaturu, buď jeho fotografii (máme-li ji v počítači k dispozici) nebo miniaturu "dívka" nebo "hoch".

Kliknutím na ikonu "Hlas" vstoupíme do nastavení parametrů zvukové pro vybraného žáka.

Po ukončení práce s kartou žáka nezapomeňte změny uložit kliknutím na ikonu "OK".