Vlastnosti stromu

 

 

 

 

 

 

 

V menu "Vlastnosti stromu" při nastavení vzhledu programu je možné předvolit vzhled stromu nabídkového menu v levé části programu. Vyzkoušejte si jednotlivé možnosti a nastavte zobrazení tak, jak vám vyhovuje. Zatržení všech položek volby umožňuje zobrazení stormu nabídky znázorněné v následujícím obrázku: