První spuštění programu

Následná doporučení se týkají pouze 1. spuštění programu po jeho instalaci.

 

Program spustíme v adresáři Pilp 200 příkazovým řádkem nebo kliknutím na ikonu vytvořeného zástupce programu  na ploše monitoru.

 

Otevře se okno "Přihlášení do Pilp 200".

Při prvním spuštění programu je nutno vybrat a přihlásit jako uživatele administrátora programu "Jméno - administrator" a v kolonce "Heslo" uvést "pilp200". Poté kliknout na ikonu "Přihlásit".

 

V levém horním rohu plochy programu vidíte, že jste přihlášeni jako administrátor programu. Administrátorem programu by měla být stanovena jedna osoba na pracovišti znalá základních operací s operačním systémem Windows. Administrátor programu PILP 200 by se měl starat o jeho základní údržbu a provozuschopnost. Pouze administrátor programu může provádět s programem PILP 200 nastavení, která jsou běžným uživatelům (učitelům) a klientům (žákům) zapovězena:

  • spravovat uživatele programu
  • spravovat skupiny
  • spravovat databázi skupin, uživatelů a žáků
  • nastavit vlastnosti tisku
  • nastavit parametry odesílání emailů
  • spravovat zvukové profily programu

 

Po prvním spuštění programu a kliknutí na nabídku "Nastavení" a volbu "Uživatelé", vidíte, že po nainstalování programu zná program PILP pouze 2 uživatele. Již zmiňovaného adminstrátora programu "administrator" a dále uživatelskou volbu pro dodavatelskou a servisní organizaci, tzv. servisního administrátora "service administrator". Volba tohoto "servisního uživatele" je chráněna heslem výrobce a není pro běžné uživatele programu přístupná.

 

V přehledu uživatelů "Uživatelé" klikneme na předvolbu "Nový uživatel" a objeví se formulář pro zadání uživatele/učitele, který bude s programem PILP pracovat.

Administrátor programu zadá jméno a příjmení učitele a po dohodě s učitelem případně ihned i heslo pro přihlášení učitele. Zadané údaje uloží kliknutím na ikonu "Vytvořit" a dostane se následně do formuláře "Upravit učitele", kde lze vyplnit doplňující údaje.

 

Ve formuláři "Upravit uživatele" je ještě jedna důležitá předvolba: "Nastavení hlasu učitele". Postup nastavení je stejný jako pro žáka a je posán v kapitole "Nastavení hlasu žáka"

 

Po uložení všech nových údajů ikonami "OK", vidíte ve formuláři databáze uživatelů, že nový uživatel/učitel byl úspěšně přidán.

Formulář "Uživatelé" zavřete kliknutím na ikonu "Zavřít".

 

Nyní můžete jako administrátor programu přiřadit obsluhu programu PILP zadanému uživateli po kliknutí na ikonu .

Objeví se formulář "Přihlášení do Pilp 200", v kterém přiřadíte ke skupině "Učitelé" z nabídky učitelů právě do databáze uloženého uživatele. Zadali-li jste do databáze uživatele i heslo, musíte zadat i toto. Ukončení výběru provedete klinutím na ikonu "Přihlásit".

Po přihlášení učitele do programu, vidíte v levém horním rohu, že vybraný učitel je přihlášen. Značka  signalizuje, že ovládání některých částí programu je uzamčeno a chráněno heslem a má k nim přístup pouze učitel, viz kapitola nápovědy "Nastavení pro učitele".