Spuštění programu

Při běžném spouštění programu PILP 200 se objeví okno "Přihlášení do Pilp 200"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uživatel rozbalí menu "Skupina", kde má možnost volit uživatelskou skupinu "Učitelé" nebo "Administrátor" a nebo ponechat spouštěcí předvolbu "[všichni]".

 

 

 

 

Kliknutím na převolbu "[všichni]" se rozbalí jmenný seznam všech oprávněných uživatelů programu, všech učitelů i všech uživatelů s administrátorským oprávněním.

Kliknutí na nabídku "Učitelé" se rozbalí jmenný seznam pouze všech učitelů (logopedů, zaměstnanců), kteří mají oprávnění pracovat s programem. Zvolením nabídky "Administrátor" se rozbalí jmenný seznam administrátorů programu. Mezi uživateli na pracovišti, které si zakoupilo program PILP 200, musí existovat vždy jeden, která má administrátorská práva k nastavení parametrů programu. Doporučujeme admistrátorská práva přidělit maximálně uživatelům.

 

 

Má-li administrátor programu a nebo učitel přiřazeno ke svému jménu spouštěcí heslo (helo není podmínkou,u administrátora ovšem doporučujme), je nutno toto napsat do pole "Heslo".

 

Kliknutím na ikonu "Přihlásit" spustíte program. 

 

Kliknete-li na ikonu "Storno", spouštění programu se ukončí.

 

Stejné zásady platí při změně uživatele při již běžícím programu. Volbu změny uživatele docílíme klinutím na tuto ikonu .