Systémy pro potlačení šumu

A A A

Systémy pro potlačení šumu

Nežádoucí šum může být dost rušivý, matoucí a celkově otravný. Firma SONIC používá několik technologií pro identifikaci a potlačení nežádoucích zvuků. Méně hluku znamená lepší porozumění řeči a větší komfort uživatele při poslechu.

 

Potlačení šumu s prioritou řeči

Hlavním úkolem sluchadla je pomoci lidem lépe rozumět řeči. Je to jednoduchý cíl v případě, že všechno okolo je potichu. Nicméně, u spousty konverzací je přítomen nějaký hluk v pozadí a rozlišování mezi řečí a okolním hlukem tak může být obtížné. Některá sluchadla používají systémy pro potlačení šumu, které komfortně snižují amplitudu příchozího zvuku, ale to jde téměř vždy na úkor srozumitelnosti. Naproti tomu, náš systém pro potlačení šumu s prioritou řeči uživatelům umožňuje stále zřetelně slyšet zvuky, které jsou pro ně důležité.

Systém potlačení šumu s prioritou řeči je schopen oddělit řeč od okolního hluku neustálým automatickým monitorováním a vyhodnocováním úrovně modulace příchozího signálu. Zvuky, které jsou vysoce modulovány, s různými vysokými a hlubokými tóny, jsou s největší pravděpodobností projevem řeči a měly by být zachovány. Zvuky, které nevykazují žádnou modulaci, jako třeba hučení ventilátoru, jsou s největší pravděpodobností hluk/šum a měly by být potlačeny. Nezávislým a automatickým řízením úrovně potlačení šumu, se současným zanecháním řečového signálu neporušeného, tento systém poskytuje komfort a nabízí tak i velmi dobrou srozumitelnost při poslechu řeči.

Detailnější vysvětlení můžete shlédnout na následujícím videu (anglicky).

Porovnání amplitud řeči a šumu při poslechu anglické věty „Everyday Sounds Better“, se současným srovnáním poměru signál-šum (SNR) u tradičních systémů potlačení šumu a nového systému využívajícího potlačení šumu s prioritou řeči (SPNR).

 

Potlačení impulzního šumu

Systém pro potlačení impulzního šumu slouží pro redukci nečekaných hlasitých zvuků, jako je cinkání příborů či řinčení klíčů. Nechtěné zesilování těchto zvuků bývá často hodnoceno jako jeden z nejvíce nepříjemných problému při používání sluchadel.

Potlačení impulzního šumu pracuje na principu identifikace náhle se vyskytujících zvuků tak, že se provádí analýzy vstupního signálu a sledují se následující aspekty:

-          Je vstupní zvuk nečekaný – liší se moc od průměrného vstupního signálu?

-          Je vstupní zvuk rychlý – trvá krátce?

-          Má vstupní zvuk vysokou intenzitu – je hlasitý?

 

Jakmile je impulzní zvuk identifikován, systém potlačí zvuk, aniž by upravil ostatní části vstupního signálu, které by mohly obsahovat důležité řečové informace. Výsledkem je vyšší komfort poslechu, přičemž srozumitelnost řeči je zachována.

 

Potlačení jemného rušení

Zatímco zesilování důležitých řečových signálů je základní funkcí sluchadla, zesilování otravných a nechtěných zvuků by být nemělo. To platí hlavně pro zvuky o nízké hlasitosti: vrčení ventilátoru nebo tiché vrčení ledničky. Systém potlačení jemného rušení snižuje tyto tiché, ale rušivé zvuky, beze změny zesílení důležitých řečových signálů.

 

Potlačení rušení větrem

Systém redukce rušení větrem činí čas strávený venku mnohem přijatelnější, protože umožňuje zabránit zesílení zvuků vycházejících od foukání větru. Je-li detekováno rušení větrem, systém okamžitě nastaví nízké frekvence na optimální všesměrovou odezvu.