Systém redukce ozvěny

A A A

Systém redukce ozvěny

Systém redukce ozvěny pomáhá snižovat echo na normální úroveň hlasitosti a tím tak zvýšit komfort poslechu.

Technologie redukce šumu pomáhá uživatelům soustředit se na to, co chtějí slyšet, ale někdy to může být komplikované, třeba díky určitému typu poslechového prostředí. To může být například hala, tělocvična, nebo kostel, zkrátka velké prostory, které způsobují ozvěnu, tzv. echo. Právě pro taková místa je určen systém redukce ozvěny.

Ozvěna je výsledkem zvukových vln odrážejících se od stěn a jiných tvrdých povrchů. Je pravda, že všechny uzavřené prostory budou způsobovat určité množství ozvěny. Nicméně, místa s vysokou ozvěnou (hlediště, velké místnosti, apod.) mají významný dopad jak na komfort poslechu, tak na srozumitelnost řeči.

Systém redukce ozvěny minimalizuje množství echa, které sluchadlo zesiluje. Speciální algoritmus rozpozná specifické charakteristiky ozvěny a tu část signálu potlačí, aby se maximálně zvýšil komfort poslechu.

Následující video ukazuje názorně princip fungování systému (anglicky).