Adaptivní potlačení zpětné vazby

A A A

Adaptivní potlačení zpětné vazby

Akustická zpětná vazba – pronikavé pískání, často spojováno se sluchadly – se s příchodem systému pro potlačení zpětné vazby od firmy SONIC stává minulostí. Tento sofistikovaný systém umožňuje potlačit obtěžující zpětnovazební signály – často ještě před tím, než je uslyšíte – sluchadlo tak pracuje bez pískání, čímž je poslech snadnější a více komfortní.

 

Co je to zpětná vazba?

Za prvé, je důležité pochopit, jak sluchadlo funguje. Zjednodušeně řečeno, mikrofon na sluchadle přijímá příchozí zvuk, zesiluje ho a odesílá prostřednictvím sluchátka do ucha.

Zpětná vazba se vyskytne, když se tento proces neúmyslně obrátí v akustickou smyčku. Někdy zvuk, který už byl zesílen, vstupuje ve smyčce opětovně do mikrofonu. Tak je znovu zesílen o další úroveň, proces se opakuje a najednou je zvuk zesílen to takové míry, že se změní na skřípající nebo nepříjemné pískání.

Bližší vysvětlení principu lze shlédnout na následujícím videu (anglicky).

 

Jak systém pro adaptivní potlačení zpětné vazby funguje?

Signály zpětné vazby typicky narůstají na intenzitě, než se stanou natolik hlasité, aby byly slyšitelné a vnímané jako zpětná vazba. Takže systém pro adaptivní potlačení zpětné vazby neustále sleduje tyto signály a snaží se je zachytit dříve, než se stanou problémem. Systém hledá oscilační charakteristiky, typické pro akustickou zpětnou vazbu a potom rychle aplikuje kompenzační mechanismus. Dochází k potlačení problematické frekvenční složky signálu, čímž dojde k eliminaci zpětné vazby dříve, než jí vůbec uslyšíte.

Pokud zesílený zvukový signál znovu vstoupí do mikrofonu již během 5 milisekund po opuštění sluchátka, systém to automaticky rozpozná a bude signál považovat jako akustickou zpětnou vazbu. To umožňuje její velmi rychlé potlačení.

Konvenční systémy pro potlačení akustické zpětné vazby typicky reagují příliš pozdě na to, aby zastavily zpětnou vazbu ještě před tím, než se nepříjemně projeví. Reagují pouze jednou a to způsobuje znatelné problémy. Systém u sluchadel SONIC aktivně a velmi rychle analyzuje možnou zpětnou vazbu a je tak daleko méně pravděpodobné, že dojde k jakémukoliv pískání nebo rušení.