Systémy pro směrový poslech

A A A

Systémy pro směrový poslech

Uživatelé sluchadel jsou obklopeni zvuky po celý den, ze všech různých směrů. Systémy pro směrový poslech pomáhají soustředit se na věci, které chtějí v daném okamžiku slyšet – podstatné zvuky, které přicházejí ze směru před nimi.

 

Co znamená směrovost?

Pojem „směrovost“ souvisí s citlivostí sluchadla na zvuky přicházející z různých směrů. Pokud si představíte uživatele ve středu kruhu, je zřejmé, že zvuky, které budou nejblíže středu (tzn. blíže uživateli), nebudou muset být zesíleny tak moc jako zvuky, které budou přicházet ze vzdálenějších okrajů kruhu.

Následující grafy koncept směrovosti blíže vysvětlují.

Když neexistuje žádný konkrétní zdroj zvuku, systémy pro směrový poslech uplatní zesílení rovnoměrně kolem uživatele. Například, když čte uživatel knihu na tichém místě, nebudou tam žádné podstatné zvuky, na které by bylo potřeba se sluchadlem zaměřit. Sluchadlo tedy bude pracovat v režimu všesměrového poslechu.

Ve všesměrovém režimu jsou zvuky ze všech směrů zesilovány stejně.

 

Pevná směrovost

Jen proto, že zvuk přichází z určitého místa, nemusí vždy znamenat, že jej budete chtít slyšet. Systémy pro směrový poslech pomáhají zaměřit se na zvuky žádoucí, obvykle ty, které máte před sebou. Takže, pokud zvuk přichází z jediného pevného místa zezadu, nastavení pevné směrovosti pomáhá tento zvuk potlačit. Zvuky zepředu jsou potom zesilovány nejvíce. Rozhovor při večeři je skvělý příklad: chcete se soustředit jen na konverzaci vašeho přítele, který je naproti vám, ne na konverzaci ostatních v místnosti.

V režimu s pevnou směrovostí jsou zvuky zepředu zesilovány, přičemž zvuky zezadu nebo ze stran uživatele jsou zesilovány méně.

 

Adaptivní směrovost

Co když se zdroj zvuku mění? Třeba chcete poslouchat několik lidí ve vašem pokoji nebo se ostatní přátelé postupně zapojují do konverzace u vaší večeře. V tomto případě se uplatní režim s adaptivní směrovostí mikrofonů. Systém analyzuje příchozí zvuky s velmi vysokou rychlostí a určuje polohu nejhlasitějšího zvuku. Bere rovněž v úvahu čtyři různé frekvenční pásma a upravuje zesílení pro nejhlasitější zvuk nezávisle v každém pásmu. To umožňuje dosáhnout nejlepšího poslechu v každém frekvenčním pásmu. Adaptivní směrovost pomáhá zaměřit se na osoby, které zrovna mluví, zatímco ostatní zvuky, které by mohly být rušivé, drží v postranní. Tento režim je ideální pro použití v dynamicky měnících se poslechových prostředích, jako je pobyt v kanceláři nebo vycházka po městě.

V režimu s adaptivní směrovostí mikrofonů jsou příchozí zvuky průběžně a rychle analyzovány a systém se tak neustále zaměřuje na specifické zvuky v rámci určitého frekvenčního pásma.

 

Hybridní adaptivní směrovost

Hybridní adaptivní směrovost funguje na principu napodobování zdravého a otevřeného zvukovodu. Je speciálně navržená tak, aby udržela zvuk čistý při náročných podmínkách, jako je vítr nebo prostředí s ozvěnou. Hybridní adaptivní směrovost kombinuje režim adaptivní směrovosti a všesměrového poslechu dohromady. Upravuje zesílení na nízkých frekvencích a neustále se adaptuje ve vyšších frekvencích, aby pomohla snižovat šum z okolí, zatímco ostatní důležité zvuky v prostředí zůstanou zachovány.

Hybridní adaptivní směrovost používá obojí – adaptivní směrovost a všesměrové nastavení pro zachování důležitých zvuků, při současném potlačení šumu z okolí, např. od větru nebo odražených zvuků.