Binaurální koordinace

A A A

Binaurální koordinace

Zdravý sluch je realizován oběma ušima pracujícíma současně  – proces, na který nemusíte myslet. Se zdravým sluchem vaše uši automaticky kombinují vstupní zvuky a vyměňují si relevantní informace. Funkce binaurální koordinace umožňuje sluchadlům SONIC  pracovat na podobném principu.

Pomocí binaurální koordinace sluchadla SONIC  bezdrátově sdílejí informace mezi levým a pravým zařízením. Místo toho, aby musel uživatel upravovat každé zařízení podle měnícího se prostředí zvlášť, binaurální koordinace zajišťuje spolupráci obou sluchadel současně. Výsledek je tak přirozený, že posluchači mohou s nadsázkou zapomenout, že vůbec nějaké zařízení nosí.

 

Binaurální synchronizace

Většina sluchadel dává uživatelům možnost nastavení hlasitosti a změny poslechového programu pro různé poslechové prostředí. Bez binaurální synchronizace byste museli změnit toto nastavení na každém sluchadlu zvlášť. Ale se sluchadly SONIC, které mají binaurální synchronizaci, se změna hlasitosti nebo jiného programu převede systematicky z jednoho zařízení do druhého.

 

Kontrola „právě nepoužívaného“ ucha

Telefonní hovory by mohly být se dvěma sluchadly pracujícími současně problém. Sluchadlo, u kterého máte telefon, se musí přizpůsobit, abyste z něj mohli slyšet přicházející hlas nebo zvuk. Nicméně, v případě, že druhé sluchadlo používá stejné nastavení hlasitosti, může zachytit rušivé zvuky z pozadí místnosti, nebo prostředí, ve kterém se nacházíte. Funkce automatického telefonního poslechu pracuje v tandemu s binaurální koordinací. Při telefonování program automaticky pozná právě nepoužívané ucho, tedy to, u kterého nemáte telefon, a sníží zesílení nebo úplně vypne vstupní zvukový signál na příslušné straně.

 

Klasifikace prostředí

Funkce klasifikace prostředí poskytuje nerušený a jednotný poslech v náročných poslechových prostředích, bez nutnosti ruční změny nastavení. Příchozí zvuky jsou automaticky klasifikovány do jedné z pěti různých kategorií – řeč v hluku, řeč v tichu, šum, řeč, nebo šumění větru. Zařízení poté využívají funkci binaurální koordinace k synchronizaci detekovaného prostředí mezi oběma sluchadly. Ve výsledku sluchadla upraví své nastavení a zesílení, aby poskytly nejlepší možnou konfiguraci pro danou situaci. Výsledkem je plná 360° binaurální optimalizace poslechového prostředí.