Telemetrická měření během operace

Ověřování správné funkce implantátu již v průběhu operace

Během operace jsou na sále vždy přítomni (ve všech implantačních centrech na světě, a proto i v ČR, ať se jedná o Motol, Brno, Hradec Králové, Ostravu) kromě lékařů a chirurgů i vyškolení technici, kteří provádějí na implantovaném přístroji sestavu tzv. „telemetrických měření“. Co se za tímto tajuplným označením skrývá?

Jde v podstatě o měření, která kontrolují správnou funkci kochleárního implantátu, jak před samotnou operací, tak během operace i těsně před jejím závěrem.

Je tak garantováno, že implantovaný přístroj

Pacient opouští po operaci ušní kliniku a tým operatérů ví, že operace byla i po technické stránce úspěšná a implantát je funkční, a že po uplynutí čtyř až šestitýdenní rekonvalescence bude možné přistoupit ke zprovoznění řečového procesoru a tím celého systému.