Kochleární implantáty

Kochleární implantát je velice sofistikované elektronické zařízení, kterého elektrodový svazek se zavádí do hlemáždě a tam slouží ke stimulaci sluchového nervu. Dospělí lidé, kteří jsou těžce sluchově postižení, tak mohou s kochleárním implantátem opět začít slyšet a rozumět, děti se naučí slyšet a mluvit. Implantát obchází poškozené části ucha a přímo stimuluje sluchový nerv, na rozdíl od sluchadla, které zesiluje jen vnější zvuky a potřebuje mít „průchozí“ celou sluchovou dráhu ucha.

Zatímco sluchadlo zvuk jen zesílí, implantát sluch nahradí.

MED-EL má ve své aktuální nabídce v České republice 3 kochleární implantační systémy, které jsou plně hrazeny zdravotními pojišťovnami (pacient nic nedoplácí) , které zahrnují jak vnitřní implantovanou část, tak vnější audio procesory včetně jejich příslušenství. Nové audio procesory jsou standardně dodávány v optimálním složení dle věku uživatele.

Dle specifických potřeb pacienta, s cílem pokrýt co nejvíce kmitočtů v hlemýždi, je možné volit u všech implantačních systémů MED-EL různé typy stimulačních elektrodových svazků. V to je MED-EL jedinečný. A díky děleným, tzv. "split" elektrodám, již nejsou z řad kandidátů vyřazeni i pacienti s úplně osifikovanou kochleou.

             Kochleární implantační systém SYNCHRONY 2

 

                                      Nový universální kochleární implantát SYNCHRONY 2.