Kompatibilita KI s MRI

Magnetická rezonance a kochleární implantáty

Zobrazování magnetickou rezonancí (angl. MRI - "Magnetic Resonance Imaging") představuje jeden z nejdůležitějších diagnostických nástrojů používaných v medicíně. MRI využívá k vytvoření detailního obrazu pacientova těla velmi silný magnet. Otázka bezpečnosti při tomto vyšetření je opodstatněná zejména pro uživatelé kochleárních implantátů. Kochleární implantáty totiž obsahují magnet, jež může s magnetem MRI přístroje vzájemně reagovat.

Kochleární implantáty SYNCHRONY a SYNCHRONY 2 se vyznačují revoluční a přesto jednoduše spolehlivou otočnou konstrukcí magnetu (uvedení v roce 2014), která umožňuje zajistit nejvyšší možný stupeň bezpečí a komfortu při MRI vyšetření ze všech KI na trhu. MED-EL se za tuto dobu nesetkal s žádnými komplikacemi.

Následující video se zabývá otázkou kompatibility kochleárních implantátů při vyšetření magnetickou rezonancí (MRI). Podívejte se.

MED-EL a MRI - vědecká studie

V nedávné studii (Kim a spol., 2015)1, publikované v prestižním vědeckém časopise, která se zabývala problematikou kompatibility KI a MRI, se potvrdilo, že jedině uživatelé KI MED-EL byli schopni absolvovat celé MRI vyšetření (s intenzitou mag. pole 1,5 T) bez jakýchkoliv pocitů bolesti nebo nepohodlí. Uživatelé jiných značek bohužel pociťovali určité nepohodlí nebo se u nich vyskytly komplikace, jež zahrnovaly bolest v místě implantátu, kvůli které muselo být MRI vyšetření přerušeno, a nebo dokonce dislokaci magnetu implantátu.

Výsledky studie si lze detailně prohlédnout ve zmíněném článku.

Ukázkové video, znázorňující revoluční řešení konstrukce implantátu, lze shlédnout níže.

 

Bližší informace o problematice kompatibility KI s MRI lze nalézt i na anglických stránkách MED-EL.

 

  1. Kim, B.G., Kim, J.W., Park, J.J., Kim, S.H., Kim, H.N., & Choi, J.Y. (2015). Adverse events and discomfort during magnetic resonance imaging in cochlear implant recipients. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg. 141(1), 45–52. doi: 10.1001/jamaoto.2014.2926. http://archotol.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1936465