Kde získat implantáty MED-EL

Již několik let nezasedá tzv. „kochleární komise“, která pracovala při Všeobecné zdravotní pojišťovně, a která schvalovala jednotlivé kandidáty implantací a rozhodovala o jejich zařazení do implantačního programu.

Nyní o zařazení rozhoduje tým specialistů daného implantačního centra. Rodiče i dospělí pacienti mají právo volby typu implantátu a jeho výrobce.

Od konce roku 2019 platí nová (revidovaná) indikační kritéria pro implantabilní sluchové pomůcky doporučená Českou společností pro otolaryngologii a chirurgii hlavy a krku J. E. Purkyně a odsouhlasená zdravotními pojišťovnami. Text kritérií je závazný a platí pro všechny typy sluchových implantátů od všech výrobců, pro dětské pacienty i dospělé. První dodání implantačního systému v rámci operace je plně hrazeno zdravotní pojišťovnou, implatovaný pacient nebo jeho rodina nic nedoplácí.

 

Indikační kritéria jsou následující:

Indikační kritéria pro kochleární implantaci  

Schválená implantační centra provádějící kochleární implantace:

 

Indikační kritéria pro implatované systémy pro přímé kostní vedení - aktivní kostní implantát BoneBridge BB 602

Implantované systémy pro přímé kostní vedení, zejména pak aktivní kostní implantáty BoneBridge BB 602, jsou vhodné pro jedince (děti od 6 let dospělí), kteří:

Další kritéria, která musíte splňovat pro možnou implantaci aktivního kostního implantátu, prosím, konzultujte s odborníky v implantačních centrech, která mají certifikaci pro tento typ implantátů:

 

Indikační kritéria pro aktivní středoušní implantáty - středoušní implantát Vibrant Soundbridge

 

Aktivní středoušní implantáty, kde firmu MED-EL zastupuje implantát Vibrant Soundbridge, jsou vhodné pro dospělé a děti od 12 let, kteří:

Další kritéria, která musíte splňovat pro možnou implantaci aktivního středoušního implantátu konzultujte s odborníky v těchto implantačních centrech: