Kontaktní adresy

VSTUPNÍ KONTAKTY

Rodiče sluchově postižených dětí se zájmem o kochleární implantační program MED-EL, kontaktujte v první fázi
Dospělí pacienti se zájmem o kochleární implantační program MED-EL, kontaktujte v první fázi

DALŠÍ KONTAKTY

Zastoupení firmy MED-EL pro Českou republiku A SERVISNÍ STŘEDISKO

Centrála firmy MED-EL v Innsbrucku, Rakousko

Pracoviště firmy MED-EL ve Vídni, Rakousko

 

Brněnské implantační centrum - dospělí pacienti

Brněnské implantační centrum - dětští pacienti

Nastavování řečových procesorů MED-EL pro děti – BRNO

Nastavování řečových procesorů MED-EL pro dospělé – BRNO

 

Implantační centrum  PRAHA Motol - dětští pacienti

Implantační centrum  PRAHA Motol - dospělí pacienti

 

Implantační centrum  Ostrava - děti i dospělí

 

Implantační centrum Hradec Králové - děti i dospělí

 

Nastavování řečových procesorů MED-EL pro dospělé - Praha

Nastavování řečových procesorů MED-EL u dětí - Praha

Nastavování řečových procesorů MED-EL v Ostravě - děti i dospělí

Nastavování řečových procesorů MED-EL v Hradci Králová - děti i dospělí