Stimulační elektrody

Při výběru kochleárního implantátu vstupje do rozhodovacího procesu mnoho faktorů. Pro některé lidi je důležitá při výběru velikost audio procesoru, možnost se s ním potápět, pro jiné zase například životnost baterie. Existují však další důležité faktory, které je potřeba vzít v potaz. Jedním z faktorů, který bývá bohužel často přehlížen, je délka stimulačního elektrodového svazku. Čím delší je totiž elektroda implantátu, tím lze stimulovat nervová vlákna po celé délce hlemýždě, a lze tak docílit bohatějšího a přirozenějšího sluchového vjemu. A co víc, možnost stimulace celé sluchové dráhy poskytuje příležitost ke správnému vývoji příslušných mozkových center, a tím k rozvoji komunikačních dovedností u dětí implantovaných v útlém věku.

Funkce kochley u zdravého sluchu

Proto, abychom mohli pochopit výhody stimulace celé sluchové dráhy v kochley pomocí dlouhé elektrody, pojďme se nejdříve podívat, jak kochlea pracuje u zdravě slyšícího člověka.

Kochlea je část vnitřního ucha spirálovitého tvaru o velikosti přibližně malého hrášku. Její funkce zjednodušeně spočívá v převodu vibrací vyvolaných příchozím zvukem na elektrické signály, které jsou prostřednictvím sluchového nervu odváděny do sluchových center v mozku. Tento převod je zprostředkován pomocí smyslových (vláskových) buněk rozmístěných „frekvenčně a tonotopicky“ podél spirály v kochley. Platí, že smyslové buňky na začátku kochley (bazální oblast) zpracovávají vysoké tóny a smyslové buňky v hlubších strukturách (apikální oblast) nízké tóny, viz obrázek „piána“. Různé zvuky, běžně se vyskytující v životním prostředí (řeč, hudba, zpěv, hluk,…) jsou složeny z celého spektra frekvencí. Protože za normálních okolností fungují smyslové buňky po celé délce kochlei, může mít zdravý člověk z poslechu těchto zvuků bohatý smyslový vjem.

Piano

Funkce kochley při použití kochleárního implantátu

Při indikaci kochleární implantace u člověka s postižením sluchu jsou smyslové buňky podél kochley poškozeny nebo úplně chybí. Implantát má v takovémto případě za úkol nahradit chybějící smyslové buňky a prostřednictvím elektrod/kontaktů elektrodového svazku stimulovat přímo buňky sluchového nervu. Aby se pokrylo celé frekvenční spektrum reálných zvuků z prostředí, je potřeba použít takovou elektrodu, která bude umět stimulovat nervové buňky po celé dráze hlemýždě – od bazální až po apikální oblast. Je proto žádoucí použít elektrodu, umožňující její vložení až do nejhlubších částí hlemýždě. Jedině tak bude zajištěn co nejvíce přirozený poslech celého spektra reálných zvuků.

 

Elektrody MED-EL

Délka kochley je přibližně 35 mm.  Standardní elektrodové svazky MED-EL jsou nejdelší kochleární elektrody na světě a dosahují délky 31,5 mm. Díky těmto standardním elektrodám lze stimulovat i nejhlubší části kochley (viz obrázek). Většina kandidátů na kochleární implantát má do jisté míry zachovaný přirozený sluch díky určitému počtu zdravě fungujících vláskových buněk. Je žádoucí tyto buňky při operaci nepoškodit. Elektrody MED-EL jsou určeny speciálně pro tento účel díky důmyslné atraumatické konstrukci. Standardní elektrodové svazky mají 24 elektrodových kontaktů a vyznačují se světově unikátní, vysoce jemnou a flexibilní konstrukcí, složenou ze zvlněných drátků, umožňujících právě snadnou manipulaci zabraňující nechtěnému poškození okolních tkání.

 
 
Piano
Zasunutí standardní elektrody až do apikální oblasti.

 

Elektrody MED-EL jsou k dispozici v různých modifikacích pro různé specifické a individuální potřeby konkrétních kandidátů na implantaci. Jedná se např. o středně dlouhé elektrody pro případy, kdy nelze z anatomických důvodů elektrodu vložit do hlubších částí kochley (MEDIUM), elektrody s hustším uspořádáním elektrodových kontaktů pro případy částečně osifikované nebo poškozené kochley (COMPRESSED), nebo kratší a ještě jemnější elektrody s označením FLEX, navržené speciálně pro použití u kombinované elektricko-akustické stimulace EAS, kdy není potřeba zasouvat elektrodu do hlubších struktur kochley, protože vláskové buňky v hlubších částech jsou stimulovány akusticky přirozenou cestou.

 

U FLEX elektrodových svazků je prvních 5 elektrod v hloubi kochley jednoduchých (nejsou zdvojené), struktura hlemýždě je méně narušena.

Zvlněné platinovo-iridiové drátky přispívají k větší flexibilitě a nižší tuhosti elektrodového svazku.

Optimální množství a vzdálenost stimulačních kontaktů snižuje interferenci mezi kanály.

 

Je na lékaři, operatérovi, aby zhodnotil všechny okolnosti a vybral tu správnou elektrodu, která bude nejlépe odpovídat vašim potřebám.

 

Podívejte se na video ukazující vkládání elektrody.

Katalog elektrodových svazků MED-EL, stav 11-2014 (anglicky).