Ceny v systému zdravotní péče

V systému poskytování zdravotní péče v České republice jsou nejen samotný implantační systém, ale také všechna předoperační vyšetření, operace i následná rehabilitační péče v implantačním centru plně hrazeny zdravotními pojišťovnami.

Případné poradenství před implantací a také v průběhu rehabilitace, včetně případného doladění nastavení procesorů, poskytované na pobočkých naší společnosti, je prováděno také bezplatně.

Uživatel implantačních systémů hradí ze svých prostředků pouze následný provoz audio procesorů (baterie, akumulátory, výměnné díly a doporučené komerční připojištění) a po uplynutí záruční doby, výměnu poškozených dílů a servisní opravy externích částí.

 

KOCHLEÁRNÍ IMPLANTAČNÍ SYSTÉMY:

Aktuální cena kochleárních implantačních systémů značky MED-EL je 579.478,26 Kč vč. 12% DPH (Číselník VZP - ZP (ZUM) verze 1102, platnost od 1.3.2024)

V číselníku jsou uvedeny následující kochleární implantační systémy:

KÓD NÁZEV
0142988 IMPLANTÁT KOCHLEÁRNÍ SYSTÉM - MI1250 SYNCHRONY2
0142989 IMPLANTÁT KOCHLEÁRNÍ SYSTÉM - MI1250 SYNCHRONY2 PIN
0142990 IMPLANTÁT KOCHLEÁRNÍ SYSTÉM - MI1250 SYNCHRONY2
0142991 IMPLANTÁT KOCHLEÁRNÍ SYSTÉM - MI1250 SYNCHRONY2 PIN
0152675 IMPLANTÁT KOCHLEÁRNÍ SYSTÉM - MI1250 SYNCHRONY2
0152676 IMPLANTÁT KOCHLEÁRNÍ SYSTÉM - MI1250 SYNCHRONY2 PIN
0143337 IMPLANTÁT DO MOZKOVÉHO KMENE - SYSTÉM MI 1200 SYNCHRONY ABI
0143338 IMPLANTÁT DO MOZKOVÉHO KMENE - SYSTÉM MI 1200 SYNCHRONY ABI

 

STŘEDOUŠNÍ A KOSTNÍ SLUCHOVÉ IMPLANTAČNÍ SYSTÉMY:

Aktuální cena středoušního implantačního systému vibračních kůstek VIBRANT SOUNDBRIDGE a systému pro kostní slyšení BONEBRIDGE je 360.900,03 Kč vč. 12% DPH (Číselník VZP - ZP (ZUM) verze 1102, platnost od 1.3.2024)

V číselníku jsou uvedeny následující implantační systémy pro středoušní a kostní slyšení:

KÓD NÁZEV
0142475 IMPLANTÁT VIBRAČNÍCH SLUCHOVÝCH KŮSTEK VIBRANT SOUNDBRIDGE; ZV 71589
0142476 IMPLANTÁT SYSTÉM BONEBRIDGE 2; SLUCHOVÁ PROTÉZA; ZV 71589

 

 

K VÝMĚNĚ AUDIO PROCESORU, KTERÝ DOSLOUŽIL (tzv. UPDATE PROCESORU):

Dle současného výklady předpisů přispívají zdravotní pojišťovny na výměnu audio procesoru dvěma částkami:

částkou 175.304,64 Kč vč. 12% DPH málo aktivním, sporadickým uživatelům

částkou 212.800,00 Kč vč. 12% DPH aktivním, celodenním uživatelům kochleárního implantátu.

O rozdělení na aktivní - neaktivní uživatel rozhoduje příslušný lékař implantačního centra na základě výsledků a průběhu rehabilitace. Věříme, že všichni naši uživatelé jsou velice aktivními uživateli svých implantátů.

Pacienti implantovaní do 30. 11. 2019 mají nárok na výměnu/update procesoru po 10ti letech.

Pacienti implantovaná po 1.12.2019 mají nárok na výměnu/update procesoru po 7ti letech.

Všechny námi dodavané audio procesory jsou plně hrazeny zdravotními pojišťovnami, pacient nic nedoplácí (stav ke dni 1.1.2024)

Aktuální ceny kompletních nových audio procesorů MED-EL (stav 1.1.2024) jsou:

SONNET 2 (kód ZP 5013162) 212.800,- Kč vč. 12% DPH, bez doplatku pacienta

SONNET 2 EAS (kód ZP 5013163) 212.800,- Kč vč. 12% DPH, bez doplatku pacienta

RONDO 2 (kód ZP 5011043) 212.800,- Kč vč. 12% DPH, bez doplatku pacienta

RONDO 3 (kód ZP 5015405) 212.800,- Kč vč. 12% DPH, bez doplatku pacienta