Když se něco pokazí

Rady pro svépomoc

Abyste byli s Vaším kochleárním implantačním systémem spokojeni, musí být plně funkční a správně nastaven. Zejména věnujte péči svému řečovému procesoru a jeho příslušenství, externím částem, jejichž správnou funkčnost můžete ovlivnit.

Zde je několik úvodních rad, jak předejít nepříjemným závadám a jak postupovat v případě, že se „něco nedaří“