Jak pracuje kochleární implantát

Kochleární implantát, který se skládá z audio procesoru (externí část přístupná uživateli) a z vlastního implantátu (vnitřní část implantovaná během operace), pracuje na principu elektroakustické stimulace. Převádí řeč a zvuky, které uživatele obklopují, na elektrické impulzy. Ty jsou ve finálním stádiu vysílány sluchovým nervem do sluchových center v mozku, kde jsou „dekódovány“ a „zpracovávány“.

Princip slyšení s kochleárním implantátem vysvětlíme na obrázku

Bod 1

Zvuk je snímán mikrofonemy audio procesoru. Audio procesor nosí pacient zavěšený nejčastěji za uchem - procesory řady SONNET. Procesor může být umístěn i přímo nad implantátem - procesory řady RONDO. Elektronické obvody řečového procesoru zvuk zakódují dle zvolené kódovací strategie do podoby digitálního signálu, který v sobě obsahuje všechny informace o časových a spektrálních charakteristikách přijímaného zvuku.

Bod 2

Z výstupu audio procesoru se zakódovaný signál dostává do vysílací cívky. Cívka se pokládá na hlavě nad místo, kde je přijímací cívka implantované části. Cívka drží na tomto místě pomocí přitažlivých sil magnetů, které jsou jak ve vysílací cívce, tak v přijímací cívce pod kůží. 

Bod 3

Přenos signálu z vysílací cívky přes kůži do přijímací části implantátu je bezdrátový. V impulsech vysílaného signálu je obsažena i energie, která napájí implantovanou část.

Bod 4

Ve vnitřní části implantátu jsou přenášené informace dekódovány na soubory elektrických kladných a záporných impulsů a

Bod 5

tyto impulzy jsou přeneseny pro lidské oko neviditelnými drátky v elektrodovém svazku do

Bod 6

stimulačních elektrod, které jsou rozmístěny uvnitř hlemýždě, a které stimulují vlákna sluchového nervu. Sluchový nerv pak vede výslednou informaci po sluchových drahách do vyšších pater mozku, do sluchových center, které ji rozeznávají jako zvuk.

 

Video na YouTube "Jak pracuje kochleární implantát." Po spuštění lze navolit české titulky.