Proč kochleární implantát MED-EL?

Od září roku 2015 jsou v České republice běžně nabízeny kochleární implantační systémy 3 výrobců: Advanced Bionics (původně USA, nyní člen skupiny Sonova, Švýcarsko), Cochlear (Austrálie, akciová společnost) a náš MED-EL (Rakousko, společnost s ručením omezeným). Před zájemci o implantační systémy, před dospělými i před rodičemi sluchově postižených dětí, stojí těžké rozhodnutí, pro který systém se rozhodnout, který systém zvolit pro zbytek života. Při výběru je nutno zvážit všechna pro i proti. Nechat si poradit od odborníků z implantačních a logopedických implantačních center. Ptát se uživatelů. Nebát se zeptat i zástupců firem. Vždy hledat objektivní a podložené informace. My, firma MED-EL i její zastoupení v České republice jsme známí svou objektivností a kompletností informací, které poskytujeme. I přesto si můžete říct: "No jo, názor firmy!"

Proto Vám předkládáme i odkaz na webové stránky amerických uživatelů kochleárních implantátů, kde jsou shrnuty informace o implantátech výše uvedených firem. I když jsou stránky v angličtině, naleznete zde spoustu informací, které mohou usnadnit vaše rozhodování. Proto neváhejte a klikněte.

 

Každý implantační systém má svá pro o proti. Zde jsou námi předložené důvody, 

proč by se zájemci o kochleární implantát měli rozhodnout pro MED-EL

 1. Spolehlivost kochleárního implantačního systému MED-EL se vyrovná ve spolehlivosti systémům jiných výrobců. Firma MED-EL průběžně a pravidelně aktualizuje data o spolehlivosti svých výrobků a jako jediná je kompletně a pravidelně (aktualizace každé 3 měsíce) zveřejňuje na svých internetových stránkách. Jsou zde lehce dostupné.
 2. Elektronický čip i100, vnitřní části implantátu, je otevřenou programovou platformou. Může být a je kdykoliv v budoucnu softwarově „inovována“ na vždy poslední vývojový stupeň bez nutnosti operačního zákroku u pacienta. Děje se tak bezplatně při ladění řečového procesoru a tím i celého systému. Publikované studie konstatují, že kochleární systémy firmy MED-EL umožňují proti konkurenci nejlepší srozumitelnost řeči v hlučném a tedy reálném prostředí. Pouze u systému MED-EL může hluk převýšit intenzitu řeči a pacient přesto bude rozumět. A co teprve nové kódovací strategie, které se objeví v budoucnu, a které budou uživatelům aktualizovány v jejich systému?
 3. Počet elektrod na elektrodovém svazku (počet kanálů), což je nejčastější otázka zájemců o implantáty, není rozhodující. Důležitá je hloubka vniku elektrodového svazku do hlemýždě a tím možnost stimulace jeho hlubokých struktur. Elektrodový svazek MED-EL vniká nejhlouběji a umožňuje tak tonotopicky (frekvenčně na správném místě) stimulovat již od kmitočtu 70 Hz až do kmitočtu 8 500 Hz a dosáhnout lepší barvy zvuku a srozumitelnos­ti řeči.
 4. 12 bipolárních elektrod na elektrodovém svazku firmy MED-EL je od sebe dostatečně vzdáleno a nedochází tak k nežádoucí interferenci mezi kanály.
 5. Elektrodový svazek kochleárních implantátů MED-EL je nejtenčí a minimálně tak poškozuje okolní tkáň a chrání zachované zbytky slyšení pro budoucí pokrok v technice i medicíně.
 6. Optimální stimulační rychlost systému MED-EL (50.700 pulsů za sekundu) umožňuje, že každý puls, nesoucí informaci o zvuku, najde odezvu na nervovém vlákně.
 7. Hardware a software je standardně připraven na použití budoucích nový strategií, které vytvoří na elektrodovém svazku nekonečné množství virtuálních elektrod a umožní tak stimulaci všech nervových vláken v hlemýždi. Tato budoucí strategie bude již operovaným pacientům pochopitelně do jejich elektroniky dohrána a jim se dále zvýší srozumitelnost řeči a využitelnost systému.
 8. Implantační systémy MED-EL využívají při zpracování vstupního signálu automatickou úpravu vstupní dynamiky signálu (systém ASM "Automatic Sound Management 3.0") a samy přizpůsobují úroveň signálu poslechovému prostředí, ve kterém se uživatel právě nachází. Systémy MED-EL tak nepotřebují přepínání programů pro různá prostředí.
 9. Rozměry vnitřních implantovaných částí (aktuálně SYNCHRONY 2) i vnějších externích částí (aktuálně řečové procesory SONNET 2 a RONDO 3), jsou velmi malé a tudíž vhodné zejména pro děti.
 10. Audio procesory (aktuálně RONDO 3 a SONNET 2) nemají žádné ovládací a nastavovací prvky. Vše je nastavováno a řízeno jednoduchým bezdrátovým kapesním ovladačem, který je standardně součástí základní dodávky a uživatel ho nemusí doplácet. Všechny audio procesory umožňují bezdrátový přenos signálu z externích zdrojů zvuku (různé možnosti dle typu procesoru).
 11. Standardní záruční podmínky pro Českou republiku 3 roky na řídící jednotku audio procesoru a 2 roky na další komponenty a servis za rozumné ceny je pro uživatele výhodou.
 12. Dále je nutno uvést, že firma MED-EL je rakouská firma se statutem společnosti s ručením omezeným, a proto je její zisk v prvé řadě investován do dalšího vývoje.

Závěrem si můžete poslechnout, jak hrají implantáty MED-EL v režimu Triformance.