O firmě MED-EL

Firemní historie a kulturní hodnoty značky MED-EL jsou hluboce spjaty s výzkumem a zájmy svých zakladatelů, profesorů Ingeborg a Erwina Hochmairových. Idea, která spatřila světlo světa ve Vídni někdy uprostřed roku 1970, vznikla z vášně boje se sluchovou vadou a stala se základem společnosti, která dnes určuje světové standardy implantabilních naslouchacích systémů.

Na Vídeňské technické univerzitě začali oba společně zkoumat stimulaci sluchového nervu i technologii zpracování zvuku a již od prvopočátku bylo jejich cílem překonat hendikep ztráty sluchu použitím implantabilních technických prostředků.

V roce 1975 jejich tvrdá práce přinesla první ovoce. Ingeborg a Erwin vyvinuli ve světě první multikanálový mikroelektronický kochleární implantát. Do konce roku, konkrétně 16. prosince 1977, byl tento vícekanálový implantát voperován prvnímu pacientovi (chirurg Prof. Kurt Burian). V dalších letech bylo dosaženo v rychlém sledu mnoha technologických inovací. Samotná firma MED-EL byla založena v Innsbrucku v roce 1989. Byla tak zajištěna komerční produkce kochleárních implantátů (první typ COMFORT).

Inovační kroky firmy MED-EL jsou trvale standardem v tomto odvětví medicínské protetické techniky. Díky nim je MED-EL nejen významným hráčem na trhu, ale také společností s enormním růstem.

 

Historie v obrazech:

Od počátků v roce 1975 až po keramický implantát COMBI 40 v roce 1994.

 

Ve světě první oboustranná implantace (1996), až po nový audio procesor AMADÉ pro středoušní implantáty (2009).

 

V roce 2010 nový kochleární implantační systém MAESTRO a v roce 2017 vibrační sluchadlo ADHEAR.

 

A jaké jsou poslední novinky?

Čas nelze zastavit.

 

Dnes je firma MED-EL rychle se rozvíjející společností vyrábějící zdravotnické prostředky, se kterými se můžete setkat na všech globálních trzích. Firma zaměstnává více než 2 200 lidí po celém světě. V Innsbrucku, sídle společnosti, je zaměstnáno 1 400 osob. 96% vyrobených implantátů je exportováno do zahraničí. Implantáty MED-EL se v současnosti operují na více než 3 700 klinikách ve 127 zemích světa (údaj z roku 2021). MED-EL, jakožto soukromá společnost s ručením omezeným, velmi dbá na svoji identitu. Díky tomu se může soustředit na další vývoj nových výrobků a technologií, bez ohledu na změny na mezinárodních finančních trzích a bez ohledu na krátkodobé finanční cíle.

Strategickým záměrem firmy MED-EL je nadále zlepšovat život lidí se závažným sluchovým postižením, poskytnout jim ty nejmodernější a nejspolehlivější sluchové implantáty, se současným posunem hranic souvisejících technologií.

Zajímavé informace o historii kochleárních implantátů a jejich funkci naleznete na stránkách Wikipedie (v angličtině).