Operace

Operace kochleárního implantátu trvá přibližně 2 – 3 hodiny.

 

Náhled operace
 

Riziko při kochleární implantaci je malé, srovnatelné s jinými ušními operacemi. Pacienti i jejich rodinní příslušníci nemusí mít obavy. Operace provádějí zkušení chirurgové na špičkově vybavených pracovištích.

 

Průběh operace v bodech:

Náhled operace