Rozsah záruky a záruční servis

Záruka, záruční a registrační karta

Záruční podmínky firmy MED-EL jsou plně v souladu s předpisy Evropské unie. Základní zákonná jakostní záruka činí 24 měsíců ode dne „předání pacientovi“. Tato záruka pokrývá pouze vady výrobků a netýká se vad a poškození, které vznikly nesprávným používáním, buď fyzickým nebo elektronickým a byly-li používány v rozporu s instrukcemi firmy MED-EL.

Jakostní záruka na vnitřní implantovanou část

Firma MED-EL prodlužuje záruku na vnitřní implantovanou část kochleárního implantátu na dobu 120 měsíců/10 let ode dne implantace. MED-EL zdarma dodá k implantaci nový implantát v případě, že s implantátem bylo zacházeno opatrně dle uživatelské a chirurgické příručky. Podmínkou je vyplnění a předání „registrační karty“ firmě MED-EL, karta je vypňována během operace.

Kromě výše uvedené desetileté záruky na funkci vnitřní implantované části firma MED-EL garantuje pacientům s implantátem financovaným českou zdravotnickou organizací úhradu přiměřených nákladů na případnou reimplantaci.

Jakostní záruka na vnější části - audio procesory

Prodloužená jakostní záruka na audio procesory začíná platit dnem prvního nastavení audio procesoru. Podmínkou je vyplnění a zaslání „registrační karty pacienta“ firmě MED-EL. Kartu musí s Vámi vyplnit technik při prvním zapojování audio procesoru.

ROZSAH ZÁRUKY

Prosím, ujistěte se, že Vy nebo Vaše klinika jste vyplnili „registrační formulář“ a „kartu pacienta“, a že tyto byly odeslány firmě MED-EL nebo zastoupení v České republice – firmě AudioNIKA s.r.o.