Externí části - audio procesory

Audio procesory, externí části implantačního systému, které uživatel nosí na hlavě (jednodílná varianta) nebo za uchem (závěsná varianta s vysílací cívkou), zpracovávají okolní zvuky, kódují je dle zvolené strategie do podoby digitálního signálu, který je potom bezdrátově přešen do implantované části. 

Uživatelé kochleárních implantačních systémů firmy MED-EL SYNCHRONY 2 mohou používat se svým implantátem v současné době tyto audio procesory:

Všechny audio procesory jsou vzájemně kompatibilní se všemi typy vnitřních implantovaných částí. I zpětně. Je to jedna ze základních filosofií firmy MED-EL: implantovaná část je jedna, doživotní, externí části je možno libovolně měnit či inovovat. V budoucnu, když bude k dispozici nějaká nový řečový procesor, bude vždy 100% kompatibilní i s vaším implantátem.