Externí části - audio procesory

Audio procesory, externí části implantačního systému, které uživatel nosí za uchem, zpracovávají okolní zvuky, kódují je dle zvolené strategie do podoby digitálního signálu, který je pomocí vysílací cívky přášen do implantované části. 

Uživatelé kochleárních implantačních systémů firmy MED-EL MAESTRO a SYNCHRONY mohou používat se svým implantátem audio procesory OPUS 2, RONDO, RONDO 2 a SONNET. Všechny audio procesory jsou vzájemně kompatibilní se všemi typy vnitřních implantovaných částí. I zpětně. Je to jedna ze základních filosofií firmy MED-EL: implantovaná část je jedna, doživotní, externí části je možno libovolně měnit či inovovat. Někdy v budoucnosti, bude-li k dispozici nový řečový procesor, bude 100% kompatibilní i s Vašim implantátem.

 

Aktuální nabídka audio procesorů (zleva): OPUS 2 s pouzdram XS, RONDO, SONNET a RONDO 2 (dole)