Pojištění

Na úvod

Řečové (audio) procesory je dobré si pojistit, aby vám nezůstaly oči pro pláč v případě, že (uvádíme příklady z naší praxe):

                               

 

Proto s pojištěním neváhejte, cena našich nových audioprocesorů ke kochleárním implantátům je v relaci 225tisíc korun. Nový audio procesor k systémům BONEBRIDGE a VIBRANT SOUNBRIDGE s označením SAMBA 2 stojí od 110tisíc korun.

Podklady pro pojištění řečových procesorů MED-EL

Řečové procesory OPUS 2, RONDO, RONDO 2, RONDO 3, SONNET a SONNET 2 ke kochleárním implantátům MED-EL jsou zevní součástí kochleárního implantačního systému. Řečové procesory SAMBA, SAMBA 2 jsou zevní součástí středoušního implantačního systému VIBRANT SOUNDBRIDGE nebo implantačního systému pro kostní slyšení BONEBRIDGE. Tyto procesory se pojišťují stejně jako procesory pro kochleární implantační systém.

Výrobce: MED-EL Elektromedizinische Geräte GmbH., Fürstenweg 77a, A-6020 Innsbruck, Rakousko

Výhradní dovozce pro ČR: AudioNIKA, s.r.o., Jasenice 108, 756 41 Lešná, IČO: 25359827

Pro sdělení aktuální ceny vašeho řečového procesoru, případně výrobního čísla, nemáte-li ho poznačené, nás prosím kontaktujte.

Popis zařízení

Kochleární implantační systém je elektronická smyslová náhrada pro neslyšící a skládá se z vnitřních a vnějších součástí:

Aby kochleární implantát poskytoval sluchové vjemy, je nutné, aby byl zvukový procesor plně funkční. Bez zvukového procesoru uživatel kochleárního implantátu neslyší.

 

Řečové procesory MED-EL lze v dnešní době komerčně pojistit u řady pojišťoven.

Nejrozšířenější je pojištění u Generali Česká pojišťovna:

Tato pojišťovna proplácí pojištění na první riziko s limitem plnění 250 000 Kč (kochleární implantáty MED-EL) a 135 000 Kč (BONEBRIDGE a VIBRANT SOUNBRIDGE) na jedno pojistné období/rok na veškeré pojistné události v tomto období. Pojištění je BEZ spoluúčasti na pojistnou událost.

Pojištění se vztahuje na náhlé poškození, zničení, odcizení a ztracení pojištěného řečového procesoru jakoukoli nahodilou událostí, která nastane náhle a nečekaně. Pojištění je sjednáno pro celé území Evropy.

Jinými slovy, pojištění u České pojišťovny platí pro poškození:

Výluky z pojištění

KONTAKT NA GENERALI ČESKOU POJIŠŤOVNU:

Kontaktní osoby, které zajišťují pojištění audio procesorů:

Ing. Martin Truhlář, tel: 777 309 642, email: [email protected]

Mgr. Tamara Stojková, tel: 724 002 419, email: [email protected]