Rozsah záruky

Záruka, záruční a registrační karta

Záruční podmínky firmy MED-EL jsou plně v souladu s předpisy Evropské unie. Základní zákonná jakostní záruka činí 24 měsíců ode dne „předání pacientovi“. Tato záruka pokrývá pouze vady výrobků a netýká se vad a poškození, které vznikly nesprávným používáním, buď fyzickým nebo elektronickým a byly-li používány v rozporu s instrukcemi firmy MED-EL.

Jakostní záruka na vnitřní implantát (SYNCHRONY, CONCERTO, SONATA, PULSAR)

Firma MED-EL prodlužuje záruku na vnitřní implantovanou část kochleárního implantátu na dobu 120 měsíců ode dne implantace. MED-EL zdarma dodá k implantaci nový implantát v případě, že s implantátem bylo zacházeno opatrně dle uživatelské a chirurgické příručky. Podmínkou je vyplnění a zaslání „registrační karty“ firmě MED-EL.

Kromě výše uvedené záruky na funkci vnitřní implantované části firma MED-EL garantuje pacientům s implantátem financovaným českou zdravotnickou organizací úhradu přiměřených nákladů na případnou reimplantaci.

Jakostní záruka na řečové procesory (SONNET, RONDO, OPUS 2), dálkové ovládání a cívky

Jakostní záruka na řečové procesory, dálkové ovládání „FineTuner“ a cívky "D-Coil" a "DL-Coil" začíná platit dnem prvního nastavení audio procesoru. Podmínkou je vyplnění a zaslání „registrační karty“ firmě MED-EL.

ROZSAH ZÁRUKY

Prosím, ujistěte se, že Vy nebo Vaše klinika jste vyplnili „registrační formulář“ a „kartu pacienta“, a že tyto byly odeslány firmě MED-EL nebo zastoupení v České republice – firmě AudioNIKA s.r.o.