Vestibulometrie

A A A

Náš výrobce, společnost Otometrics nabízí 2 přístrojové linie pro vestibulometrická vyšetření: ICS VNG/ENG a ICS Impulse.

 

V současné době je linie pro kompletní klinické vyšetření Otometrics ICS VNG/ENG zastoupena sestavou s označením ICS Chartr 200 VNG/ENG

Systémy ICS Chartr 200 jsou velice variabilní a skládají se z těchto volitelných komponentů:

  • Videonystagmografu (VNG)
  • Elektronystagmografu (ENG)
  • Vizuální stimulace světelnou lištou
  • Kalorizátorů pro vzdušnou stimulaci
  • Kalorizátorů pro vodní stimulaci

 

 

Novou linií (od roku 2017 v modulové verzi) je sestava ICS Impulse USB Module 4.0, která se skládá z těchto progamových modulů:

  • Video Frenzel - Frenzelova video čočka s monokulárním záznamem
  • vHIT - systém diagnostiky funkce vestibulo-okulárního reflexu pouze ve všech třech rovinách: laterální - LARP - RALP, včetně protokolu SHIMP
  • Positional - vyšetření polohovacího vertiga BPPV - dostupné testy: Dynamické: Dix-Hallpike/Hallpike-Stenger - Side-Lying (na boku) - Roll Maneuver (rolovací), Polohovací: Epley (CRT) - Liberatory - BBQ/Log Roll (rolovací), Kalorické (v přípravě)
  • Oculomotor - vyšetření funkce okohybného nervu - dostupné testy: Saccade - Gaze - VOR - VORS - Skew Deviation
  • Torsional Module - rozšíření funkce pro moduly Positional a Oculomotor

 

 

Vestibulometrické systémy Otometrics představují profesionální řešení pro diagnostiku pacienta s problémy rovnováhy. Jsou používány po celém světě. Přesné, jednoduché v ovládání a odolné. Vhodné pro audiology, ORL lékaře a neurology k identifikaci sluchové a vestibulární abnormality.

Součástí dodávky přístrojů je vždy obslužný a archivační program.

Pro vás vhodnou a optimální sestavu z hlediska funkce, ceny a vašich diagnostických záměrů vždy konzultujte s námi.