Vestibulometrie

A A A

Náš výrobce, společnost Otometrics nabízí 2 přístrojové linie pro vestibulometrická vyšetření: ICS VNG/ENG a ICS Impulse.

V současné době je linie ICS VNG/ENG zastoupena sestavou s označením ICS Chartr 200 VNG/ENG.

 

Novou linií je ICS Impulse, které umožňuje testovat funkci vestibulo-okulárního reflexu v jednotlivých rovinách. Tyto pulzní testy se stávají standardní součástí neurootologického vyšetření. 

 

Vestibulometrické systémy Otometrics představují profesionální řešení pro diagnostiku pacienta s problémy rovnováhy. Jsou používány po celém světě. Přesné, jednoduché v ovládání a odolné. Vhodné pro audiology, ORL lékaře a neurology k identifikaci sluchové a vestibulární abnormality.

 

Systémy Otometrics jsou velice variabilní a skládají se z těchto volitelných komponentů:

  • Videonystagmografu (VNG)
  • Balanční plošiny pro posturometrii
  • Vizuální stimulace světelnou lištou
  • Kalorizátorů pro vzdušnou stimulaci
  • Kalorizátorů pro vodní stimulaci
  • Obslužného a archivačního programu

Pro vás vhodnou a optimální sestavu z hlediska funkce i ceny vždy konzultujte a námi.