Jak získat implantát MED-EL

Od října 2014 platí nová (revidovaná) „Kritéria výběru kandidátů pro kochleární implantace“ doporučená Českou společností pro otolaryngologii a chirurgii hlavy a krku J. E. Purkyně. Text „Kritérií“ je závazný a platí pro všechny typy kochleárních implantátů od všech výrobců, pro dětské pacienty i dospělé.

Kritéria výběru pro přidělení KI

Již několik let nezasedá tzv. „kochleární komise“, která pracovala při Všeobecné zdravotní pojišťovně, a která schvalovala jednotlivé kandidáty implantací a rozhodovala o jejich zařazení do implantačního programu.

Nyní o zařazení rozhoduje tým specialistů implantačního centra. Rodiče i dospělí pacienti tak mají právo volby typu implantátu a jeho výrobce.