Ceny v systému zdravotní péče

V systému poskytování zdravotní péče v České republice jsou nejen samotný přístroj, ale také všechna předoperační vyšetření, operace i následná rehabilitační péče plně hrazeny zdravotními pojišťovnami.

 

Aktuální cena nového kochleárního implantačního systému SYNCHRONY s audioprocesorem SONNET (kód ZP 0152675) je 620.000,00 Kč vč. DPH (Číselník VZP - ZP/ZUM/980 od 1.4.2016)

Aktuální cena nového kochleárního implantačního systému SYNCHRONY s audioprocesorem RONDO (kód ZP 0152673) je 575.000,00 Kč vč. DPH (Číselník VZP - ZP/ZUM/980 od 1.4.2016)

Aktuální cena kochleárního implantačního systému CONCERTO s audioprocesorem OPUS 2 (kód ZP 0163430) je 518.181,82 Kč vč. DPH (Číselník VZP - ZP/ZUM/980 od 1.4.2016)

Aktuální cena nového kochleárního implantačního systému CONCERTO s audioprocesorem RONDO (kód ZP 0152077) je 545.000,00 Kč vč. DPH (Číselník VZP - ZP/ZUM/980 od 1.4.2016)

Aktuální cena nového kochleárního implantačního systému SONATA TI 100 s audioprocesorem OPUS 2 (kód ZP 0064182) je 518.181,82 Kč vč. DPH (Číselník VZP - ZP/ZUM/980 od 1.4.2016)

Aktuální cena nového kochleárního implantačního systému SONATA TI 100 s audioprocesorem RONDO (kód ZP 0152078) je 545.000,00 Kč vč. DPH (Číselník VZP - ZP/ZUM/980 od 1.4.2016)

 

Uživatel implantačního systému hradí ze svých prostředků pouze následný provoz přístroje (baterie, akumulátory, komerční připojištění) a po uplynutí záruční doby, výměnu poškozených dílů a servisní opravy externích částí.

 

K výměně audio procesoru, který dosloužil:

Dle současného výklady předpisů přispívají zdravotní pojišťovny na výměnu audio procesoru fixní částkou 173.649,- Kč vč. DPH. Zbytek doplácí pacient. Nárok na výměnu má uživatel po 10 letech provozu. Již se nezkoumá funkčnost a opravitelnost audio procesoru. Tento „scénář“ se ovšem zatím netýká našich pacientů se systémy MED-EL, neboť nejstarší audio procesor je v ČR používán 9 let (stav 04-2016).

Aktuální ceny kompletních nových audio procesorů MED-EL (stav 1.4.2016) jsou:

OPUS 2 (kód ZP 0170040) 185.620,- Kč vč. DPH, pacient by doplácel 11.971,- Kč

RONDO (kód ZP 0170041) 185.620,- Kč vč. DPH, pacient by doplácel 11.971,- Kč