Z naší kochleární historie

Založili jsme firmu AudioNIKA s.r.o. v roce 1996 s cílem poskytovat sluchově postiženým občanům komplexní služby k jejich plné spokojenosti. A proto jsme také od roku 2003 postupně rozběhli spolupráci s rakouskou firmou MED-EL a stali se jejím zástupcem pro Českou republiku.

Nejdříve bylo potřeba uskutečnit potřebné legislativní kroky, následně provést vyškolení lékařů – operatérů, technického personálu a logopedů. Potom bylo teprve možné realizovat první dodávky kochleárních implantátů, společně se zajištěním jejich servisu.

I když jsou kochleární implantační systémy rakouské firmy MED-EL vyráběny již více než 30 let, v České republice je možno implantovat MED-EL, po splnění všech nutných legislativních kroků, až od roku 2005.

 

 

Důvěra v implantovaný systém a v jeho výrobce je jedním z nejdůležitějších rozhodujících faktorů jak pro rodiče sluchově postižených dětí, tak pro dospělé kandidáty na implantaci. Věřte, že implantační systémy MED-EL jsou vyvíjeny a vyráběny s obrovskou péčí a jsou natolik kvalitni, že se bez problémů mohou stát každodenní nezbytnou a spolehlivou pomůckou v životě svého uživatele. Svou atraumatickou konstrukcí jsou vyvinuty hlavně pro děti s ohledem na jejich jedinečné potřeby. Sluchově postižené děti mohou díky kochleárním implantátům MED-EL rozvíjet své řečové dovednosti podobně jako jejich slyšící vrstevníci. Díky vysoké spolehlivosti těchto implantátů a zajištění kompatibility s budoucími technologiemi, mají tyto děti doživotní jistotu kvalitní kompenzace sluchové vady.

I dospělí pacienti jsou s implantáty firmy MED-EL nadmíru spokojeni a jejich použití není nijak limitováno věkem.

Implantáty MED-EL se v současnosti operují na více než 2 500 klinikách ve 105 zemích světa. Na světě byl kochleární implantát firmy MED-EL úspěšně implantován odhadem již více jak 140 000 pacientům.

 

Našim cílem i povinností jsou úspěšné operace kochleárních implantačních systémů MED-EL. Jako pomoc lidem, kterým použitý implantát umožní slyšet, rozumět a začlenit se do světa slyšících. Proto jsme také navázali v roce 2012 spolupráci s nově vzniklým Brněnským implantačním centrem, které je, i díky úzké spolupráci se zkušeným a ve světě ceněným implantačním centrem ve Vídni, zárukou spokojenosti nejen dospělých pacientů, ale také implantovaných dětí a jejich rodičů.