Jste vhodným kandidátem?

Pokud přemýšlíte, zda Vám nebo Vašemu dítěti při diagnostikované poruše sluchu pomůže kochleární implantát (u novorozence i při podezření na sluchovou vadu), můžete přímo kontaktovat a navštívit nejbližší Centrum kochleárních implantací (viz kontaktní adresy). Podle zjištěné velikosti poruchy sluchu se poradíte nejen s lékaři „Centra“, ale také s rodinou, i s dalšími odborníky na kochleární implantace.

Firma MED-EL stanovuje základní audiometrické kritérium pro kandidáty kochleárních implantací mezi středně těžkou nedoslýchavost až těžkou ztrátou sluchu. Váš prahový tónový audiogram (měření u ušního lékaře se sluchátky) by se měl vyskytovat v béžovém tolerančním poli na následujícím obrázku. Výrobce v tomto případě garantuje, že kochleární implantát bude pro zájemce přínosem.

  

 

Na obrázku ovšem ještě vidíte červené pole, které představuje základní audiometrické kritérium doporučené českou ORL společností a vyžadované našimi zdravotními pojišťovnami: „Tónový audiogram: průměrné ztráty sluchu na frekvencích 500, 1000, 2000 a 4000 Hz jsou rovné a vyšší než 85 dB HL.“

Proto se musí křivka audiogramu či závěry sluchového vyšetření u novorozence dostat i do tohoto tmavě červeného tolerančního pole.

Uvedené audiometrické kritérium je sice základní a může Vám je stanovit váš ušní lékař či pediatr v místě vašeho bydliště, ale přesto orientační v celé řadě dalších kritérií, které musí splňovat kandidát pro kochleární implantaci, a které se vyhodnocují na základě řady předoperačních vyšetření.

Většina kritérií je společná pro děti i dospělé. Některé se mírně odlišují v závislosti jakou diagnostickou metodu lze použít s ohledem na věk kandidáta.

Pro vaši lepší orientaci vám ještě jednou předkládáme Indikační kritéria pro implantovatelné sluchové pomůcky navržena výborem ORL společnosti, která byla schválena ústředím VZP v Praze dne 21.10.2014 (klikněte).