Baterie

Postup při výměně baterií v řečovém procesoru OPUS 2

Bliká-li červená kontrolní LED v ušním háku bez přestávky, musí se vyměnit sada baterií.

Při výměně baterií postupujte následovně

  1. Před výměnou baterií odstraňte z hlavy cívku a vypněte řečový procesor OPUS 2.
  2. Otevřete zámek bateriového pouzdra (a) a vysuňte kryt bateriového pouzdra (b).
  3. Vyměňte použitou sadu baterií. Tři staré baterie vyjměte pomocí magnetu cívky nebo jemným vytřesením do dlaně. Nedotýkejte se bateriových kontaktů v pouzdře.
  4. Před tím, než vložíte dovnitř novou sadu baterií, ujistěte se, zda jsou bateriové kontakty čisté a suché. Fólie, která zakrývá + pól baterií zinek-vzduch musí být před použitím odstraněná. Po odlepení této fólie vyčkejte 3 minuty a až po uplynutí této doby vložte baterie dovnitř - baterie se musí zaktivovat! Pozor na správnou polaritu baterií. Kladný pól (+) je orientovaný směrem nahoru, tzn. že symbol + je stále viditelný.
  5. Nasuňte zpět kryt bateriového pouzdra zpět (d) a zavřete bateriové pouzdro.
Výměna baterií v OPUS 2