Ozvučení prostor pro sluchově postižené

A A A

Zhodnocení současného stavu a nabízené řešení

V minulých letech, ale často i v současné době, jsou veřejné kryté prostory v České republice: kina, divadla, konferenční sály, auditoria, jednací místnosti, kostely i jiné duchovní stánky vybavovány v některých lokalitách - převážně tam, kde žije větší procento sluchově postižených občanů - tzv. kolektivní indukční smyčkou. Tato kolektivní indukční smyčka je nejčastěji umístěna pevně kolem místnosti a přes vhodný zesilovač napojena na systém ozvučení sálu. Převodem zvukového audio signálu na elektromagnetické pole má smyčka sluchově postiženým lidem zprostředkovat mluvené slovo nebo jiný program. Takto realizovaný systém mohou ovšem využívat pouze ti sluchově postižení, kteří mají své individuální závěsné sluchadlo s funkcí pro indukční provoz.

Zkušenosti z praxe ukazují, že přes svou relativní ekonomickou nenáročnost, má systém kolektivní indukční smyčky řadu nedostatků:

 • Systém mohou využívat pouze osoby s individuálním sluchadlem.
 • Elektromagnetické pole velké kolektivní indukční smyčky je velice nehomogenní a úroveň poslechu je proto v prostoru sálu proměnná a často nedostačující.
 • Do pole kolektivní indukční smyčky se indikuje rušení, které poslech činí velice nepříjemným.
 • V řadě sálů, vzhledem ke skutečnosti, že slyšící personál nemá možnost odzkoušet funkčnost indukčního akustického provozu, je kolektivní indukční smyčka zcela mimo provoz.

V ojedinělých případech bývá sál vybaven přenosem signálu od řečníka přímo do sluchátek posluchačů na pevně zvolená místa auditoria. Často se jedná o neprofesionální řešení, které má následující nedostatky:

 • V tomto případě se poslech týká pouze těch osob, které mají lehkou nebo střední ztrátu sluchu a obejdou se bez individuálního sluchadla. Není použitelný pro ty, kteří musí pro kompenzaci ztráty sluchu sluchadlo používat. 
 • Je-li rozvod signálu "drátový", jsou sluchově postižení izolováni do předem vymezeného prostoru. Tato skutečnost je nutí sedět v auditoriu bez svých příbuzných a blízkých, a proto poslech přes sluchátka často raději nevyužívají.
 • Je-li v některých případech přenos signálu řešen "bezdrátově" a uživatelé nejsou vymezeni na určitá místa, jsou pro změnu velice často použita běžná komerční sluchátka, která jsou vyráběna pro slyšící populaci k poslechu hudby a "zesilují" tudíž velice intenzivně i v hlubokých kmitočtech, což pro řadu sluchově postižených osob může být velice nepříjemné, byť přímo i škodlivé.

Poznámka: 70% sluchových vad představují percepční typy vad, kdy sluchu (často věkem) ubývá od horní sluchové hranice a slyšení spodních kmitočtů je zachováno.

Moderní, technicky aktuální a profesionální řešení

Světově progresivní a technicky dokonalé řešení s absolutně čistým a nerušeným příjmem signálu na straně posluchačů se svobodou pohybu, to je realizace přenosu signálu od řečníka k posluchači pomocí rádiového signálu v kmitočtovém pásmu, které je vyhrazeno pro sluchově postižené. Tento princip přenosu akustického signálu pro potřeby sluchově postižených osob je v současné době nejvíce realizován ve vyspělých zemích světa. Rádiový přenos zastínil v poslední době přenos signálu pomocí infračerveného světla vzhledem k nižším pořizovacím nákladům a minimálním stavebním nárokům na instalaci zařízení. Princip přenosu zvukového signálu od zdroje k posluchači pomocí rádiového signálu je již dostatečně znám a pro potřeby sluchově postižených osob běžně využíván. Jeho výhody proti klasické kolektivní indukční smyčce jsou zejména:

 • Systém s bezdrátovým rádiovým přenosem signálu mohou využívat všichni sluchově postižení občané, tj. ti kteří vlastní i nevlastní individuální sluchadlo.
 • Komponenty systému, které jsou určeny pro osoby s lehkou a střední ztrátou sluchu (stetoskopická sluchátka RR 820) mohou v sále použít i slyšící, kteří tak mají zpřístupněn podstatně kvalitnější poslech. Mizí zde bariéra mezi slyšícím a sluchově postiženým. Zařízení lze využít i pro potřeby tlumočení do jednoho jazyka.
 • Slyšící obslužný personál má možnost neustálé kontroly funkčnosti systému.
 • Distribuce signálu pomocí rádiového signálu je velice kvalitní, jeho úroveň je ve všech místech sálu stejná, pole je homogenní a stabilní.
 • Rádiový přenos je bez rušení z okolního prostředí díky využití frekvenčních pásem 863,25 MHz a 863,75 MHz.
 • Uvedení systému do provozu je velice jednoduché, bez nároků na stavební úpravy prostoru.
 • Zařízení je velice variabilní s možností připojení libovolného zdroje zvuku - signálu. Vysílač není stacionární, je možné jej přenášet.

Profesionální FM řešení od firmy Sennheiser

Námi nabízené řešení se opírá o produkty renomované německé firmy Sennheiser, která má dlouholeté zkušenosti s audiologickou technickou pro sluchově postižené a představuje jednoho ze světových lídrů v této oblasti. Pro přenos zvuku je využíván bezdrátový FM systém Sennheiser SET 840 ve variantě se stetoskopickými sluchátky (RR 840), případně s indukční smyčkou (RR 840 S).

            
       SET 840         SET 840 S

Princip řešení

Na volný výstup zdroje signálu v konferenční místnosti (kinosálu, divadla, apod.) je pomocí vhodného kabelu připojen FM vysílač TR 840.  Dosah vysílače je garantován výrobcem do 100 m. Vysílač TR 840 je napájen pomocí 12V adaptéru NT 13 z rozvodné sítě 230V. Vzhledem k cenové úspoře je dodáván místo samostatného vysílače a zdroje 1 komplet SET 840 FM, v jehož balení jsou již spolu s vysílačem a zdrojem i 1x sluchátka RR 840.

V systému může pracovat libovolný počet sluchátek/přijímačů:

 • Stetoskopická sluchátka RR 840 jsou určena pro lehké až střední ztráty sluchu. Maximální akustický tlak SPL je 125 dB. Frekvenční charakteristika zvuku je upravena pro osoby se sluchovou vadou.
 • Závěsný přijímač RR 840 S je určen pro osoby s těžkou sluchovou vadou, které pro „rozumění“ potřebují používat výkonná sluchadla. Připojení ke sluchadlu je možné různými způsoby. Standardně dodáváme miniaturní indukční smyčku EZT 3011 k zavěšení kolem krku. Přijímač je možné připojit také na vstup kochleárního implantátu.

Sluchátka RR 840 i přijímač RR 830 S jsou napájeny akumulátory. Provozní doba akumulátorů je přibližně 4 hodiny. Doba nabíjení cca 8 hodin.

Při použití většího množství sluchátek/přijímačů se akumulátory dobíjejí samostatně v nabíjecích stanicích pro celkový počet maximálně 10 akumulátorů na jednu stanici.

Doplňující informace

Pro uživatele, kteří potřebují vybavit své prostory mikrofony pro snímání (např. jeviště), nabízíme sadu dvou prostorových mikrofonů zn. Sennheiser K6P + ME 64, doplněnou o osvědčený profesionální mixážní předzesilovač značky AS MX602A Audiosales EUROPACK Professional, který je mimo jiné doporučován firmou Sennheiser a je schopen zajistit mikrofonům fantomové napájení. Prostorové mikrofony umožňují velice kvalitní provoz celého systému ozvučení prostor pro sluchově postižené.

Pro mobilitu řečníka nabízíme také bezdrátové mikrofony Sennheiser a to ve dvou základních provedeních:

 • ruční mikrofony,
 • kravatové mikrofony s vysílačem.

V některých aplikacích, kde je kladen důraz na mobilitu vysílacích komponentů (muzea, průvodcovské skupiny), nebo kde je nutné přihlédnout ke specifickým požadavkům uživatele (soudní budovy, vyšetřovny policie), je možné doplnit specifikaci dodávky dalšími výrobky z audiologické produkce firmy Sennheiser.

Jedná se zejména o zesilovač řeči Audioport A 200 či o vhodné komponenty z bezdrátové naslouchací soupravy Mikroport 2015.

Fotografie

Zde si můžete prohlédnout fotografie z mezinárodní konference Universal Learning Design 2011, pořádané Masarykovou univerzitou v Brně, kde měla naše firma na starosti zajištění poslechu pro sluchově postižené účastníky.

Pokud máte zájem využít naše služby, neváhejte nás kontaktovat. Rádi Vám připravíme nabídku ušitou přímo na míru Vašim potřebám.